Letisko Košice

FUNGOVANIE LETISKA KOŠICE

Business salónik je aktuálne uzavretý. 

____________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNE NOVINKY

PODMIENKY VSTUPU NA SLOVENSKO:

Zavádza sa rozdelenie cestujúcich podľa vakcinácie: 

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • minimálne 21 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkovaní cestujúci sa pri vstupe do krajiny preukazujú digitálnym COVID preukazom EÚ alebo potvrdením o očkovaní (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku). 

Všetci cestujúci sú povinní:

 • registrovať sa na eHranica (od 12 rokov)
 • vyplniť formulár, na dohľadanie cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou.

Registrácia na eHranica je povinná pri každom vstupe na územie SR, neplatí to pre: 

 • plne zaočkovaných - prvá registrácia je platná 6 mesiacov

Potvrdenie o negatívnom výsledku testu pri vstupe na územie SR: 

 • pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname nižšie, je nutné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby
 • krajiny, z ktorých nepotrebujete negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Karanténa

 • pre všetkých cestujúcich je povinná 10-dňová karanténa (pri bezpríznakovom priebehu bez testovania),
 • karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr na 5. deň izolácie (výnimka deti do 12 rokov),
 • karanténa je povinná aj pre členov domácnosti, v ktorej cestujúci absolvujú izoláciu. 

Výnimky z karantény: 

 • plne zaočkovaní 
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované - nutné preukázať sa potvrdením a negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
 • výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby ostáva zachovaná - nutné preukázať sa negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • osoby, ktoré prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách - nutné predložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce + negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

____________________________________________________________________________________________

VEĽKÁ BRITÁNIA

Pre všetkých neočkovaných cestujúcich do Británie platí povinnosť preukázať sa pred cestou negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 3 dni. Vyžaduje sa originál v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku.

Kompletne zaočkované osoby môžu do krajiny vstúpiť bez potreby preukázania sa negatívnym testom.

Potrebné je vopred sa zaregistrovať a uhradiť test na COVID-19 na tomto odkaze + vyplniť passenger locator form, do ktorého sa zadáva aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Neočkovaní cestujúci absolvujú toto testovanie na 2. a 8. deň + povinná je 10-dňová karanténa, ktorú je možné ukončiť negatívnym výsledkom testu na 5. deň. 

Plne očkovaní cestujúci prichádzajúci zo Slovenska nie sú povinní absolvovať karanténu po príchode, po vstupe do krajiny pre tieto osoby stále pretrváva povinnosť testovania na 2. deň po príchode.

___________________________________________________________________________________________

ČESKÁ REPUBLIKA 

Slovensko je pre ČR zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy Covid-19. 

Pred vstupom do krajiny vypĺňajú všetci cestujúci od 6 rokov príjazdový formulár. 

Plne očkované osoby (14 dní po očkovaní) a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 (11-180 dní):

 • bez povinnosti testovania pred vstupom alebo po vstupe do krajiny

Neočkovaní cestujúci od 6 rokov:

 • PCR alebo antigénové testovanie pred vstupom do krajiny
 • pri vstupe do krajiny je akceptované potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu - max. 72 hod., alebo antigénového testu - max. 48 hod.,
 • PCR testovanie v ČR  najskôr 5 dní a najneskôr 14 od príchodu, do obdržania negatívneho výsledku je potrebné ostať v samoizolácii.

____________________________________________________________________________________________

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný cestujúci.

____________________________________________________________________________________________

PODMIENKY VSTUPU PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina Podmienky vstupu Výnimky
Česká republika príjazdový formulár + testovanie plne očkované osoby
Rakúsko PCR alebo antigénový test do 24 hod od vstupu + registračný formulár, odkaz >nájdete tu< negatívny test, očkované osoby, prekonané ochorenie COVID-19
Veľká Británia negatívny PCR, antigénový alebo LAMP test nie starší ako 72 hod. + test na 2. a 8. deň + tzv. passenger locator form, odkaz >nájdete tu< plne očkovaní cestujúci 
Poľsko pozastavené lety ---
Nemecko pozastavené lety ---

____________________________________________________________________________________________

 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ A PLÁNOVANÉ LETECKÉ SPOJENIA

Letecká spoločnosť Destinácia Plánované obnovenie letov Informácie a letenky
Austrian Airlines Viedeň V prevádzke. https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

+43 1 70148 1000
WizzAir Londýn - Luton V prevádzke. https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50
  Doncaster Sheffield V prevádzke.  
Ryanair Londýn Stansted V prevádzke. https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool V prevádzke.   
  Praha V prevádzke.  
  Varšava november 2021  
LOT Polish Airlines Varšava september 2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings Düsseldorf 31.10.2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tabuľke vyššie.

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

____________________________________________________________________________________________

POKYNY PRE VŠETKÝCH CESTUJÚCICH


Všetci cestujúci sú povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passens účinnosťou od 07.09.2020ger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR.

Formulár nájdete na tomto odkaze: https://www.mindop.sk/covid/.

____________________________________________________________________________________________

OCHRANA ZDRAVIA


V priestoroch letiska a pri letoch platí zásada Rúško-Odstup-Ruky, preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

Prekrytie úst a nosa
Respirátor je povinný na letisku Košice aj na palube lietadiel počas trvania letu. 

Odstupy
Na celom letisku sme označili rozostupy so vzdialenosťou 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady.

Bezkontaktné platby
Bezkontaktné platby znižujú riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame využiť bezhotovostnú platby.

Online vybavenie letu
Vybavenie letu, vrátane check-inu, je možné aj online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. 

Obmedzenie občerstvenia
Niektoré letiská môžu mať obmedzené obchody s občerstvením a rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť limitovaná.

___________________________________________________________________________________________

Information and restrictions regarding COVID-19

OPERATION OF KOŠICE INTERNATIONAL AIRPORT

The business lounge is closed. 

___________________________________________________________________________________________

RETURN TO SLOVAKIA:

The conditions of entry are decided by the vaccination of passengers:

Definition of a fully vaccinated person:

 • minimum of 14 days and a maximum of 12 months have passed after the second dose of a two-dose vaccine,
 • minimum of 21 days and a maximum of 12 months have passed after a single dose,
 • minimum of 14 days and a maximum of 12 months have passed after the first dose of the vaccine, if the person has also recovered from COVID-19 within the last 180 days, 

Fully vaccinated passengers must show a COVID digital EU card or a vaccination certificate (in Slovak, Czech or English) upon entering the country. 

Every person has to register at eHranica and fill out a documentwhich is used to search for a passenger in connection with the protection of public health.

It is mandatory to register at eHranica every time you enter the territory of the Slovak Republic, this does not apply to:

 • the fully vaccinated - the first registration is valid for 6 months,
 • persons traveling for medical reasons - the first registration is valid for 1 week,

When arriving from countries that are not on the list below, it is necessary to have a negative RT-PCR test result no older than 72 hours. This condition applies to vaccinated people too.

Countries from which you do not need to have a negative test result: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, China, Czech Republic, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, the Netherlands, Hong Kong, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Canada, South Korea, Kosovo, Cuba, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Macau, Hungary, Malta, Moldova, Monaco, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Austria, Romania, San Marino, Northern Macedonia, Singapore, Slovenia, Spain, USA, Mexico, Serbia, Switzerland, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine


Quarantine:

 • a 10-day quarantine is mandatory for all passengers (in case of a symptom-free course without testing),
 • they then may take a PCR test on or after day 5. Self-quarantine ends upon receiving the negative test results, or after 14 days (except for children under 12 years of age),
 • quarantine is also mandatory for members of the household in which the passengers are isolated.


Quarantine exemptions:

 • fully vaccinated persons,
 • persons who can not be vaccinated for health reasons - must prove the confirmation and a negative result of the RT-PCR test not older than 72 hours,
 • short-term entry for the purpose of participating in the funeral - it is necessary to prove a negative RT-PCR test no older than 72 hours. 
 • persons who entry the Slovak Republic exclusively for the purpose of work from / to EU countries, Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland or Ukraine and have a permanent or temporary residence in Slovakia, resp. in the mentioned countries - it is necessary to submit a certificate from the employer + a negative result of the RT-PCR test not older than 7 days.

____________________________________________________________________________________________


UNITED KINGDOM:

All unvaccinated travelers to the UK are required to prove a negative PCR or antigen test, which is not more than 3 days old, before the trip. An original in English, Spanish or French is required.

Fully vaccinated persons can enter the country without the need for a negative test.

It is necessary to register in advance and pay for the test for COVID-19 here + fill in the passenger locator form, in which the reference number from the order for COVID-19 is also entered testing.

Unvaccinated passengers take this test on days 2 and 8 + a 10-day quarantine is mandatory, which can be completed with a negative test result on day 5.

Fully vaccinated passengers coming from Slovakia are not obliged to undergo quarantine upon arrival; after entering the country, these persons still have the obligation to test on the 2nd day after arrival.

____________________________________________________________________________________________

CZECH REPUBLIC: 

Slovakia has been considered as a country with a high risk of Covid-19 infection.

Before entering the country, all passengers from the age of 6 fill out an arrival form.

Fully vaccinated persons (14 days after vaccination) and persons who have overcome Covid-19 disease (11-180 days):

 • without the obligation to test before or after entering the country.

Unvaccinated passengers from 6 years:

 • PCR or antigen testing before entering the country
 • upon entering the country, confirmation of a negative PCR test result is accepted - max. 72 hours, or antigen test - max. 48 hours,
 • PCR testing in the Czech Republic no earlier than 5 days and no later than 14 days after arrival, until a negative result is obtained, it is necessary to remain in self-isolation.

____________________________________________________________________________________________

!WARNING! Passenger is responsible for monitoring the current conditions.

____________________________________________________________________________________________

CURRENT ENTRY CONDITIONS FOR INDIVIDUAL COUNTRIES

Country Entry conditions Exceptions
Czech Republic registration form + tests fully vaccinated persons
Austria PCR or antigen test within 24 hours of entry + registration form >registration form< negative test, vaccinated persons, persons who have overcome COVID-19
United Kingdom negative PCR, LAMP or antigen test in English no older than 72 hours + PCR test on the day 2 and 8 + so-called >passenger locator form< fully vaccinated persons
Poland flights suspended ---
Germany flights suspended ---

 

CURRENT AVAILABLE AND PLANNED FLIGHT CONNECTIONS

Air company and airline  Destination Planned resumption of flights Information and tickets
Austrian Airlines Vienna

The flights are already fully operational.

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

+43 1 70148 1000
WizzAir London - Luton

The flights are already fully operational.

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50
  Doncaster Sheffield The flights are already fully operational.  
Ryanair London - Stansted

The flights are already fully operational.

https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool The flights are already fully operational.  
  Prague The flights are already fully operational.  
  Warsaw November 2021  
LOT Polish Airlines Warsaw September 2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings Düsseldorf 31 October 2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning your flight, please contact the air company directly. The contacts are listed in the table above.

The resumption of flight connections by air lines depends on the decisions of the individual air lines, and of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic as well as of the Government of the Slovak Republic.

____________________________________________________________________________________________

INSTRUCTIONS FOR ALL PASSENGERS
All passengers are required to fill out an e-form for locating a passenger (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“) published on the website of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Link for the form: https://www.mindop.sk/covid/.

HEALTH PROTECTION

The Hands-Face-Space principle is applied on the airport premises and during flights. Therefore, the following instructions must be followed:

Nose and mouth must be covered
Wearing a respirator is obligatory at Košice International Airport and aboard the planes during flights.

Social distancing
Spacing of 2 metres is marked in the areas where queues are formed at the whole airport.

Contactless payments
Contactless payments lower the risk of virus transmission during manipulation with cash. We recommend you to use contactless payment.

Online flight arrangements
Flight arrangements, including check-in, are possible online to avoid waiting and coming into unnecessary contact with other people at the airport. 

Restriction of refreshments
Some airports might have restrictions of refreshment shops, and the offer of food and beverages on planes might be limited.

 

 

Neulich hinzugefügt

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. Januar 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. Januar 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. November 2020