Brexit

Brexit so sebou prináša aj zmeny v cestovaní. Z pohľadu slovenských občanov je potrebné rozlišovať medzi tými, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 a tými, ktorí prídu od 1. januára 2021.

Občania EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva pred koncom prechodného obdobia (t.j. do 31. decembra 2020) sa nič nezmení. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. To znamená, že môžu naďalej žiť, pracovať, študovať v UK ako doteraz. Musia ale do 30. júna 2021 požiadať o pobytový režim v Spojeným kráľovstvom zriadenej registračnej schéme v tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Pre rizikové a zraniteľné skupiny britská vláda poskytuje prostredníctvom charitatívnych organizácií pomoc pri registrácii pobytu.

Na občanov EU, ktorí budú mať záujem žiť, pracovať, študovať v Spojenom kráľovstve po konci prechodného obdobia (t.j. od 1. januára 2021) sa už nevzťahuje dohoda o vystúpení, ale platná britská legislatíva – bodovo založený imigračný systém.

Od 00:00 1. januára 2020 Spojené kráľovstvo vyžaduje cestovné doklady nasledovne:

1. Obyvatelia Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska sa môžu pri vstupe do krajiny naďalej preukazovať občianskym preukazom. Táto možnosť platí do 1. októbra 2021. Cestujúci z týchto krajín zároveň nepotrebujú povolenie na vstup do krajiny, ak sa v nej zdržia menej ako 6 mesiacov. V ostatných prípadoch je potrebné vybaviť si povolenie.
2. Občania, ktorí mali v Spojenom kráľovstve pred Brexitom evidovaný pobyt, oň môžu požiadať na základe EU Settlement Scheme na oficiálnom webe britskej vlády.
3. Veľká Británia bude naďalej akceptovať víza kategórie D od ľudí dočasne žijúcich, pracujúcich alebo študujúcich v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku.

Viac informácií o Brexite nájdete na stránke gov.uk./transition a https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/brexit/informacie-pre-obcanov.

Od 1. januára 2021 tiež začali platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Budú považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa Nariadenia EÚ 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

Viac podrobností nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 

Aktualizácia 1.10.2021

Občania SR sú od 1. októbra 2021 povinní pri vstupe do UK preukázať sa platným cestovným pasom, občiansky preukaz nie je od tohto dátumu akceptovaný. Táto podmienka sa neuplatňuje pri občanoch, na ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a sú včas registrovaní do pobytovej schémy. Títo cestujúci môžu do 31. decembra 2025 vstúpiť na územie UK aj s predložením platného občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný v súlade so štandardmi ICAO, a teda musí obsahovať elektronický čip. 

 

Neulich hinzugefügt

Ukraine information

Flight connections for people coming from Ukraine

9. März 2022
Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. Januar 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. Januar 2021