Košice letisko

Česká republika

Pravidlá cestovania do ČR

Od 18.12.2020 je účinné nové opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré upravuje vstup osôb na územie ČR. Cestovať je možné len z nevyhnutných dôvodov (neplatí pre občanov ČR) a vylučuje sa návšteva priateľov či rekreácia  (reštaurácie a ubytovacie zariadenia sú uzavreté, lyžiarske strediská sú sprístupnené len osobám s negatívnym výsledkom PCR testu).

Pravidlá pre vstup do ČR

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu (nie starším ako 72 hodín). 

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskôr do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dní) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch, ako sú cesty do zamestnania či výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), nevyhnutné cesty za rodinou a cesty k lekárovi.

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

  • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch,

  • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín,

  • cesty do alebo z ČR do 24 hodín,

  • tranzit cez územie ČR do 12 hodín.

Výnimky pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín a nie je nutné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu PCR sú obmedzené na výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti a pohreby.

Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

>Aktuálne cestovné odporúčania sú na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska<.

Od 19.12.2020 vstupuje do platnosti nové nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť mobilitu počas Vianoc. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je do 10.1.2021.

Nová vyhláška zavádza povinnosť 10-dňovej karantény pri vstupe do Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska a okrem Austrálie, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Nórska, Južnej Kórei, Uruguaju a Vatikánu.

Povinná karanténa končí najskôr na 5. deň negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo antigénnym testom).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe (s negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín) sa týka:

  • opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí pracujú v rodinách,

  • sezónnych pracovníkov,

  • osôb, ktoré potrebujú neodkladné medicínske ošetrenia a 1 sprevádzajúcej osoby. 

Viac informácií nájdete na webe ministerstva.

 

Recent news

Košice international Aiport Great Britain covid

Guidelines on the conditions upon entering Great Britain

15. January 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. January 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. November 2020