Letisko Košice

FUNGOVANIE LETISKA KOŠICE

Business salónik je aktuálne uzavretý. 

____________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNE NOVINKY

NÁVRAT NA SLOVENSKO:

Od 19. júla platia nové podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Ruší sa farebné rozdelenie krajín podľa možného rizika nákazy a zavádza sa rozdelenie cestujúcich podľa vakcinácie

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • minimálne 21 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkovaní cestujúci sa pri vstupe do krajiny preukazujú digitálnym COVID preukazom EÚ alebo potvrdením o očkovaní (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku). 

Všetci cestujúci sú povinní:

 • registrovať sa na eHranica (od 12 rokov)
 • vyplniť formulár, na dohľadanie cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou.

Registrácia na eHranica je povinná pri každom vstupe na územie SR, neplatí to pre: 

 • plne zaočkovaných - prvá registrácia je platná 6 mesiacov,
 • osoby po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny -  prvá registrácia platná do 9. augusta,
 • osoby od 12 do 18 rokov - prvá registrácia platná do 9. augusta,
 • osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou - prvá registrácia platí 1 týždeň,
 • osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou (registrácia platná do 1.9.)

Potvrdenie o negatívnom výsledku testu pri vstupe na územie SR: 

 • pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname nižšie, je nutné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby
 • krajiny, z ktorých nepotrebujete negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Karanténa

 • pre všetkých cestujúcich je povinná 14-dňová karanténa (pri bezpríznakovom priebehu bez testovania),
 • karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr na 5. deň izolácie (výnimka deti do 12 rokov),
 • povinnosť karantény sa týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov,
 • karanténa je povinná aj pre členov domácnosti, v ktorej cestujúci absolvujú izoláciu. 

Výnimky z karantény: 

 • plne zaočkovaní 
 • osoby od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované - nutné preukázať sa potvrdením a negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
 • výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby ostáva zachovaná - nutné preukázať sa negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

____________________________________________________________________________________________

VEĽKÁ BRITÁNIA

Pre všetkých cestujúcich do Británie platí povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 3 dni. Vyžaduje sa originál v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku. Potrebné je vopred sa zaregistrovať a uhradiť test na COVID-19 na stránke https://quarantinehotels.ctmportal.co.uk/Quarantine/Home.aspx. Podľa nových podmienok je potrebné do passenger locator form zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie, ktoré podstúpite na 2. a 8. deň karantény.  Karanténu je možné skrátiť tak, že po ukončení jej 5. dňa absolvujete covid test u privátneho poskytovateľa. Negatívny výsledok testu ukončuje izoláciu. 

Od 2. augusta nepodliehajú povinnej karanténe a testovaniu na 8. deň cestujúci plne zaočkovaní schválenou vakcínou, ktorí prichádzajúci z krajiny na oranžovom zozname. Testovanie na 2. deň zostáva povinné. 

___________________________________________________________________________________________

ČESKÁ REPUBLIKA 

Slovensko je od 22. júna pre ČR zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy Covid-19. 

Pred vstupom do krajiny vypĺňajú všetci cestujúci od 6 rokov príjazdový formulár. 

Plne očkované osoby (14 dní po očkovaní) a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 (11-180 dní):

 • bez povinnosti testovania pred vstupom alebo po vstupe do krajiny

Neočkovaní cestujúci od 6 rokov:

 • PCR alebo antigénové testovanie pred vstupom alebo po vstupe do krajiny,
 • pri vstupe do krajiny je akceptované potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu - max. 72 hod., alebo antigénového testu - max. 48 hod.,
 • testovanie v ČR je možné absolvovať až do 5 dní od vstupu 

____________________________________________________________________________________________

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný cestujúci.

____________________________________________________________________________________________

PODMIENKY VSTUPU PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina Podmienky vstupu Výnimky
Česká republika bez obmedzení  
Rakúsko PCR alebo antigénový test do 24 hod od vstupu + registračný formulár, odkaz >nájdete tu< negatívny test, očkované osoby, prekonané ochorenie COVID-19
Veľká Británia negatívny PCR, antigénový alebo LAMP test nie starší ako 72 hod. + testy na 2. a 8. deň izolácie + karanténa + tzv. passenger locator form, odkaz >nájdete tu< ---
Poľsko pozastavené lety ---
Nemecko pozastavené lety ---

____________________________________________________________________________________________

 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ A PLÁNOVANÉ LETECKÉ SPOJENIA

Letecká spoločnosť Destinácia Plánované obnovenie letov Informácie a letenky
Austrian Airlines Viedeň V prevádzke. https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

+43 1 70148 1000
WizzAir Londýn - Luton V prevádzke. https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50
  Doncaster Sheffield V prevádzke.  
Ryanair Londýn Stansted V prevádzke. https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool V prevádzke.   
  Praha V prevádzke.  
  Varšava august 2021  
LOT Polish Airlines Varšava august 2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings Düsseldorf 31.10.2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tabuľke vyššie.

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

____________________________________________________________________________________________

POKYNY PRE VŠETKÝCH CESTUJÚCICH


Všetci cestujúci sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR.

Formulár nájdete na tomto odkaze: https://www.mindop.sk/covid/.

____________________________________________________________________________________________

OCHRANA ZDRAVIA


V priestoroch letiska a pri letoch platí zásada Rúško-Odstup-Ruky, preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

Prekrytie úst a nosa
Respirátor je povinný na letisku Košice aj na palube lietadiel počas trvania letu. 

Odstupy
Na celom letisku sme označili rozostupy so vzdialenosťou 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady.

Bezkontaktné platby
Bezkontaktné platby znižujú riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame využiť bezhotovostnú platby.

Online vybavenie letu
Vybavenie letu, vrátane check-inu, je možné aj online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. 

Obmedzenie občerstvenia
Niektoré letiská môžu mať obmedzené obchody s občerstvením a rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť limitovaná.

___________________________________________________________________________________________

Information and restrictions regarding COVID-19

OPERATION OF KOŠICE INTERNATIONAL AIRPORT

The business lounge is closed. 

___________________________________________________________________________________________

RETURN TO SLOVAKIA:

From July 9, new conditions apply when returning to Slovakia from abroad. The country of your departure is not decisive anymore, the conditions of entry are decided by the vaccination of passengers.

Definition of a fully vaccinated person:

 • minimum of 14 days and a maximum of 12 months have passed after the second dose of a two-dose vaccine,
 • minimum of 21 days and a maximum of 12 months have passed after a single dose,
 • minimum of 14 days and a maximum of 12 months have passed after the first dose of the vaccine, if the person has also recovered from COVID-19 within the last 180 days, 
 • temporarily until 9 August: person after the first dose of a single-dose or double-dose vaccine (immediately after the first dose). 

Fully vaccinated passengers must show a COVID digital EU card or a vaccination certificate (in Slovak, Czech or English) upon entering the country. 

Every person has to register at eHranica and fill out a documentwhich is used to search for a passenger in connection with the protection of public health.

It is mandatory to register at eHranica every time you enter the territory of the Slovak Republic, this does not apply to:

 • the fully vaccinated - the first registration is valid for 6 months,
 • persons after vaccination with the first dose of any vaccine - first registration valid until August 9,
 • persons from 12 to 18 years of age - first registration valid until August 9,
 • persons traveling for medical reasons - the first registration is valid for 1 week,
 • persons who have a permanent or temporary residence in Slovakia and a place of work in neighboring countries, EU countries or Iceland, Norway, Liechtenstein or Switzerland, having visited only these countries in the last 14 days and traveling only for work (registration valid until September 1st). 

When arriving from countries that are not on the list below, it is necessary to have a negative RT-PCR test result no older than 72 hours. This condition applies to vaccinated people too.

Countries from which you do not need to have a negative test result: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, China, Czech Republic, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, the Netherlands, Hong Kong, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Canada, South Korea, Kosovo, Cuba, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Macau, Hungary, Malta, Moldova, Monaco, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Austria, Romania, San Marino, Northern Macedonia, Singapore, Slovenia, Spain, USA, Mexico, Serbia, Switzerland, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine


Quarantine:

 • a 14-day quarantine is mandatory for all passengers (in case of a symptom-free course without testing),
 • they then may take a PCR test on or after day 5. Self-quarantine ends upon receiving the negative test results, or after 14 days (except for children under 12 years of age),
 • quarantine is also mandatory for members of the household in which the passengers are isolated.


Quarantine exemptions:

 • fully vaccinated persons,
 • persons from 12 to 18 years of age, if no one else in the common household has a mandatory quarantine - temporarily until 9 August,
 • persons who can not be vaccinated for health reasons - must prove the confirmation and a negative result of the RT-PCR test not older than 72 hours,
 • short-term entry for the purpose of participating in the funeral - it is necessary to prove a negative RT-PCR test no older than 72 hours. 

____________________________________________________________________________________________


UNITED KINGDOM: All travelers to the UK are required to hold a negative PCR or antigen test not older than 3 days. An original test in English, Spanish or French is required. All travelers to the UK are required to pre-register and pay for the COVID-19 test at https://quarantinehotels.ctmportal.co.uk/Quarantine/Home.aspx. According to the new conditions, it is necessary to enter into the passenger locator form the reference number from the order for COVID-19 testing which you will take on the 2nd and 8th day of quarantine. The quarantine may be completed by confirmation of a negative result of an RT-PCR test taken after the end of day 5. 

Fully vaccinated passengers coming from a country on the amber list do not need to quarantine and take test on the 8th day.  However, the obligation to test on the 2nd day remains. 

____________________________________________________________________________________________

CZECH REPUBLIC: 

Since June 22, Slovakia has been considered as a country with a low risk of Covid-19 infection, which means that no conditions apply to the travellers from Slovak Republic.

____________________________________________________________________________________________

!WARNING! Passenger is responsible for monitoring the current conditions.

____________________________________________________________________________________________

CURRENT ENTRY CONDITIONS FOR INDIVIDUAL COUNTRIES

Country Entry conditions Exceptions
Czech Republic no restrictions  
Austria PCR or antigen test within 24 hours of entry + registration form >registration form< negative test, vaccinated persons, persons who have overcome COVID-19
United Kingdom negative PCR, LAMP or antigen test in English no older than 72 hours + PCR test on the day 2 and 8 + quarantine and the so-called >passenger locator form< ---
Poland flights suspended ---
Germany flights suspended ---

 

CURRENT AVAILABLE AND PLANNED FLIGHT CONNECTIONS

Air company and airline  Destination Planned resumption of flights Information and tickets
Austrian Airlines Vienna

The flights are already fully operational.

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

+43 1 70148 1000
WizzAir London - Luton

The flights are already fully operational.

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50
  Doncaster Sheffield The flights are already fully operational.  
Ryanair London - Stansted

The flights are already fully operational.

https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool The flights are already fully operational.  
  Prague The flights are already fully operational.  
  Warsaw August 2021  
LOT Polish Airlines Warsaw August 2021 https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55
Eurowings Düsseldorf 31 October 2021 https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning your flight, please contact the air company directly. The contacts are listed in the table above.

The resumption of flight connections by air lines depends on the decisions of the individual air lines, and of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic as well as of the Government of the Slovak Republic.

____________________________________________________________________________________________

INSTRUCTIONS FOR ALL PASSENGERS
As for 7 September 2020 all passengers are required to fill out an e-form for locating a passenger (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“) published on the website of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Link for the form: https://www.mindop.sk/covid/.

HEALTH PROTECTION

The Hands-Face-Space principle is applied on the airport premises and during flights. Therefore, the following instructions must be followed:

Nose and mouth must be covered
Wearing a respirator is obligatory at Košice International Airport and aboard the planes during flights.

Social distancing
Spacing of 2 metres is marked in the areas where queues are formed at the whole airport.

Contactless payments
Contactless payments lower the risk of virus transmission during manipulation with cash. We recommend you to use contactless payment.

Online flight arrangements
Flight arrangements, including check-in, are possible online to avoid waiting and coming into unnecessary contact with other people at the airport. 

Restriction of refreshments
Some airports might have restrictions of refreshment shops, and the offer of food and beverages on planes might be limited.

 

 

Kiemelt információk

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. január 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. január 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. november 2020