Letisko Košice Veľká Británia

Negatívny test
Dôležitou podmienkou pre vstup do Veľkej Británie je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 48 hodín.

POZOR: Vyžaduje sa originál v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku (preklad originálu nebude akceptovaný).

Kontrola negatívneho testu prebieha aj na letisku Košice a cestujúci bez potvrdenia môže byť odmietnutý z prepravy do cieľovej destinácie.

Certifikát o teste môže byť v papierovej podobe, ale aj e-mailovým či SMS potvrdením, ktoré stačí pri kontrole ukázať v mobilnom zariadení.

Potvrdenie o teste musí obsahovať:

  • meno, ktoré sa zhoduje s menom na cestovných dokladoch,

  • dátum narodenia alebo vek,

  • výsledok testu,

  • dátum odobratia vzorky (alebo prijatia vzorky v laboratóriu),

  • názov poskytovateľa testu a kontaktné údaje,

Negatívny test sa vyžaduje od neočkovaných cestujúcich, plne očkovaní cestujúci a deti do 17 rokov od 7. januára test k vstupu do krajiny nepotrebujú. 

Pravosť a správnosť negatívneho testu overí aj hraničná kontrola v Británii.

Testovanie v UK 

Neočkovaní cestujúci absolvujú PCR testovanie po vstupe do krajiny, najneskôr na 2. deň. 


Formulár na dohľadávanie cestujúcich
Pre každého cestujúceho stále platí povinnosť vopred vyplniť tzv. >passenger locator form<, ktorý slúži na dohľadávanie kontaktov na palube. Do formulára je potrebné zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Informácie o predregistrácii na testovanie nájdete vyššie, v časti Karanténa. 

 

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný sám cestujúci.

Kiemelt információk

Ukraine information

Flight connections for people coming from Ukraine

9. március 2022
Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. január 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. január 2021