Podmienky vstupu

Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá platí od 8.2.2021 sa mení lehota povinnej karantény aj termín pre testovanie.

IZOLÁCIA
Pôvodná lehota izolácie, ktorá trvala 10 dní, sa mení na 14 dní. Platí pre všetky osoby, ktoré pricestujú na Slovensko.

TESTOVANIE
Zmena sa týka aj termínu testovania. Najskôr je možné RT-PCR test podstúpiť až na 8. deň izolácie, oproti pôvodným podmienkam, ktoré testovanie umožňovali už na 5. deň karantény. 

Testovanie sa nevzťahuje na deti do 10 rokov - izolácia im končí v rovnakom čase ako ostatným členom spoločnej domácnosti.
Ukončenie izolácie je možné iba získaním negatívneho výsledku testu. 

V prípade, že sa osoba testovania nezúčastní a má zároveň bezpríznakový priebeh izolácie, je po 14 dňoch možné karanténu ukončiť

Zmeny boli prijaté na základe odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré po vyhodnotení rizík spojených s novými mutáciami ochorenia COVID-19 upravili podmienky karantény a testovania.

Zároveň pre všetkých cestujúcich stále platí, že najneskôr pri vstupe na Slovensko je potrebné sa zaregistrovať na webe http://bit.ly/ehranica a vyplniť formulár, ktorý slúži na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: www.bit.ly/vyhladanie.

VÝNIMKA Z POVINNEJ KARANTÉNY: na ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 90 dňami alebo sú očkovaní sa vzťahuje výnimka z povinnej karantény.

---------------------------------

VEĽKÁ BRITÁNIA
Od 18. januára 2021 platí pri vstupe do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa originálnym negatívnym PCR,LAMP alebo antigénovým testu testom (nestačí úradne overená kópia) v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku, ktorý nie je starší viac ako 3 dni.

Povinná je aj 10-dňová karanténa a v platnosti je stále aj podmienka vyplniť tzv. passenger locator form. Bližšie informácie nájdete aj v samostatnom >článku<. Podľa nových podmienok je potrebné do formulára zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Bližšie informácie o predregistrácii na testovanie nájdete aj v samostatnom článku.

Od 15. februára navyše platí, že všetci cestujúci musia po príchode do Veľkej Británie absolvovať vopred zaplatený test na COVID-19 na 2. a 8. deň povinnej karantény. Registrácia vopred prebieha na stránke: https://quarantinehotels.ctmportal.co.uk/Quarantine/Home.aspx Test neumožní skrátenie izolácie, ktorá v Británii trvá 10 dní.

Kiemelt információk

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. január 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. január 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. november 2020