Podmienky vrátenia sa na Slovensko

Od 19. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky, ktoré nezávisia od krajiny, z ktorej prichádzate, ale od vakcinácie. 

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • minimálne 21 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • minimálne 14 dní a maximálne 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

Plne zaočkovaní cestujúci sa pri vstupe do krajiny preukazujú digitálnym COVID preukazom EÚ alebo potvrdením o očkovaní (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku). 

Všetci cestujúci sú povinní registrovať sa na eHranica (od 12 rokov) a vyplniť formulár, na dohľadanie cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou.

Registrácia na eHranica je povinná pri každom vstupe na územie SR, to sa netýka: 

 • plne zaočkovaných (prvá registrácia je platná 6 mesiacov),
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta,
 • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň,
 • osôb, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou (registrácia platná do 1.9.)

Potvrdenie o negatívnom výsledku testu pri vstupe na územie SR: 

 • pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname nižšie, je nutné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby
 • krajiny, z ktorých nepotrebujete negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Karanténa

 • pre všetkých cestujúcich je povinná 14-dňová karanténa (pri bezpríznakovom priebehu bez testovania),
 • karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr na 5. deň izolácie (výnimka deti do 12 rokov),
 • karanténa je povinná aj pre neočkovaných členov domácnosti, v ktorej cestujúci absolvujú izoláciu. 

Výnimky z karantény: 

 • plne zaočkovaní 
 • osoby od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované - nutné preukázať sa potvrdením a negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
 • výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby ostáva zachovaná - nutné preukázať sa negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • osoby, ktoré prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách - nutné predložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce + negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. 

Osoby po prvej dávke vakcíny

 • Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021, sa karanténa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, pričom testovanie je možné vykonať už prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť do 2. augusta 2021 do 6:00.
 • Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

_____________________________________________________________________


PODMIENKY VSTUPU DO ČESKEJ REPUBLIKY: 

Slovensko je od 22. júna pre ČR zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy Covid-19. 

Pred vstupom do krajiny vypĺňajú všetci cestujúci od 6 rokov príjazdový formulár. Plne očkované osoby (14 dní po očkovaní) a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 (11-180 dní) k vstupu do krajiny test nepotrebujú. Všetci neočkovaní cestujúci od 6 rokov absolvujú PCR alebo antigénové testovanie pred vstupom alebo po vstupe do krajiny. Pri vstupe do krajiny je akceptované potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu - max. 72 hod., alebo antigénového testu - max. 48 hod. Testovanie v ČR môžete absolvovať až do 5 dní od príchodu, do obdržania negatívneho výsledku nie je nutná karanténa.

  _______________________________________________________


PODMIENKY VSTUPU DO VEĽKEJ BRITÁNIE

Od 18. januára 2021 platí pri vstupe do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa originálnym negatívnym PCR,LAMP alebo antigénovým testom (nestačí úradne overená kópia) v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku, ktorý nie je starší viac ako 3 dni.

Povinná je aj 10-dňová karanténa a v platnosti je stále aj podmienka vyplniť tzv. >passenger locator form<. Bližšie informácie nájdete aj v samostatnom >článku<. Podľa nových podmienok je potrebné do formulára zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Bližšie informácie o predregistrácii na testovanie nájdete aj v samostatnom >článku<.

Od 15. februára navyše platí, že všetci cestujúci musia po príchode do Veľkej Británie absolvovať vopred zaplatený test na COVID-19 na 2. a 8. deň povinnej karantény. Registrácia vopred prebieha na tomto odkaze. Testovanie je vhodné pre deti staršie ako 5 rokov a zoznam spoločností, ktoré poskytujú testovanie spolu s cenami nájdete na tomto linku.

Do platnosti vstupuje aj nové nariadenie, ktoré krajiny rozdeľuje podľa semaforu (Red, Amber, Green). Slovensko aktuálne patrí do oranžovej skupiny - Amber, pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska platia vyššie spomenuté opatrenia, avšak karanténu je odteraz možné skrátiť, a to absolvovaním covid testu u privátneho poskytovateľa po ukončení jej 5. dňa. Negatívny výsledok testu teda znamená možnosť okamžitého ukončenia izolácie. 

Od 2. augusta nepodliehajú povinnej karanténe a testovaniu na 8. deň cestujúci zaočkovaní dvomi dávkami schválenej vakcíny. Zostáva však v platnosti povinnosť testovania sa na druhý deň a potvrdenie o negatívnom výsledku testu pred vstupom do krajiny. 

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný cestujúci.

Kiemelt információk

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. január 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. január 2021
Košice Interational Airport

ANNOUNCEMENT: Terminal opening hours

3. november 2020