Letisko Košice

AKTUÁLNE NOVINKY

PODMIENKY VSTUPU NA SLOVENSKO:

Rúška na letiskách a v lietadlách už nebudú od 16. mája povinné. Bude už na rozhodnutí cestujúceho, či si prekryje dýchacie cesty na palube, resp. na nariadení krajiny, do ktorej letí.  Zrušenie plošnej povinnosti vydala Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. 

Aktuálne sú takéto podmienky: 
Ryanair - zrušené, bez prekrytia horných dýchacích ciest
Wizz Air, LOT Polish Airlines - zrušené, bez prekrytia horných dýchacích ciest, 
Austrian - zrušené, bez prekrytia horných dýchacích ciest. 
 

Od 6. apríla 2022 sa upravuje režim na slovenských hraniciach. Zaniká povinnosť registrácie do eHranice, ako aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. 

Zrušená je aj povinnosť registrovať sa na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR a vypĺňať tzv. PLF formulár (Passenger Locator Form).
____________________________________________________________________________________________

FUNGOVANIE LETISKA KOŠICE

Biznis salónik je od 01.06. 2022 OTVORENÝ.

____________________________________________________________________________________________

VEĽKÁ BRITÁNIA

Veľká Británia v súvislosti s koronavírusom zrušila od 18. marca 2022 cestovné opatrenia pre vstup do krajiny. 

Všetci zahraniční cestujúci sa už nebudú musieť preukázať potvrdením o očkovaní ani negatívnym testom. Ruší sa taktiež povinnosť vypĺňať PLF (passenger locator form) formulár. 

___________________________________________________________________________________________

ČESKÁ REPUBLIKA 

Česká republika zrušila od 18. marca 2022 všetky cestovné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom, pre príchod z krajín Európskej únie, Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánu.

Zahraniční cestujúci prichádzajúce z týchto krajín už nemusia vypĺňať príjazdový formulár, povinné nie je ani potvrdenie o teste, očkovaní alebo prekonaní COVID-19.

Podmienky pre návrat z krajín mimo EÚ+ zostávajú rovnaké ako doteraz. 
_______________________________________________________________________________________

POĽSKO 

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

____________________________________________________________________________________________

RAKÚSKO

Od 16. mája sú všetky obmedzenia pri vstupe do Rakúska zrušené. Už nie je potrebný negatívny test na Covid-19, potvrdenie o vakcinácii či prekonaní ochorenia. Informovalo o tom rakúske ministerstvo zdravotníctva. 

____________________________________________________________________________________________

ÍRSKO

Od 6. marca 2022 nie sú cestujúci do Írska povinní po príchode preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Všetky osoby prichádzajúce do krajiny nepodliehajú povinnosti testovania sa alebo karanténe. 

Taktiež sa ruší povinnosť vyplniť PLF (passenger locator form) formulár. Prepravné spoločnosti nebudú pred cestou do Írska vykonávať kontrolu formulára.

 

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný cestujúci.

____________________________________________________________________________________________

PODMIENKY VSTUPU PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina Podmienky vstupu Výnimky
Česká republika momentálne bez covid obmedzení  
Rakúsko momentálne bez covid obmedzení  
Veľká Británia momentálne bez covid obmedzení  
Poľsko momentálne bez covid obmedzení  
Írsko momentálne bez covid obmedzení  

____________________________________________________________________________________________

 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ A PLÁNOVANÉ LETECKÉ SPOJENIA

Letecká spoločnosť Destinácia Plánované obnovenie letov Informácie a letenky
Austrian Airlines Viedeň V prevádzke. https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

+43 1 70148 1000
Wizz Air Londýn - Luton V prevádzke. https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50
Ryanair Londýn Stansted V prevádzke. https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool V prevádzke.   
  Praha V prevádzke.  
  Varšava V prevádzke.  
  Dublin V prevádzke.   
  Viedeň  V prevádzke.   
Eurowings Düsseldorf Pozastavené .  
LOT Polish Airlines Varšava V prevádzke. https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

+48 22 577 77 55

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tabuľke vyššie.

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

___________________________________________________________________________________________

Information and restrictions regarding COVID-19

OPERATION OF KOŠICE INTERNATIONAL AIRPORT

The business lounge is open. 

___________________________________________________________________________________________

RETURN TO SLOVAKIA:

From 6 April 2022, the border regime has been regulated. The obligation to register in eHrannica ceases, as well as the mandatory quarantine for unvaccinated persons. 

The obligation to register on the website of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic and to fill out the PLF form (Passenger Locator Form) is also abolished.

___________________________________________________________________________________________


UNITED KINGDOM:

The UK is canceling all travel restrictions related to the coronavirus.

All foreign travelers - regardless of vaccination status - will no longer have to show proof of vaccination or a negative test when entering the country. The obligation to fill in the PLF (passenger locator form) form is also abolished. The new travel arrangements will come into effect on Friday 18 March 2022. 

_________________________________________________________________________________________

CZECH REPUBLIC: 

As of 18 March 2022, the Czech Republic has lifted travel arrangements for entering the country in relation to the coronavirus.

The changes concern foreign travelers arriving from the European Union, Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, San Marino, Switzerland and the Vatican City. 

Persons coming from these countries no longer have to fill out the arrivals form, nor is it mandatory to provide a test, vaccination confirmation or a document about overcoming COVID-19.

The conditions for returning from non-EU+ countries remain the same as before. 

__________________________________________________________________________________________

POLAND

As of 28 March 2022, Poland has canceled testing requirements (both before and after arrival), quarantine and registration when entering the country for all incoming persons (regardless of whether the person is vaccinated/unvaccinated against COVID-19 or has overcome COVID-19).

_________________________________________________________________________________

AUSTRIA

All restrictions on entering the country are lifted from 16 May. A negative covid-19 test, confirmation of vaccination or overcoming the disease is no longer required. The Austrian Ministry of Health informed about it.
________________________________________________________________________________________

IRELAND

From 6 March 2022, travelers to Ireland are not obliged to show confirmation of vaccination, confirmation of COVID-19 or a negative test result upon arrival. All persons arriving in the country are not subject to the obligation to test themselves or quarantine. 

The obligation to complete the PASSENGER locator form (PLF) form is also abolished. Shipping companies will not check the form before traveling to Ireland.

!WARNING! Passenger is responsible for monitoring the current conditions.

____________________________________________________________________________________________

CURRENT ENTRY CONDITIONS FOR INDIVIDUAL COUNTRIES

Country Entry conditions Exceptions
Czech Republic currently without covid restrictions  
Austria currently without covid restrictions  
United Kingdom currently without covid restrictions  
Poland currently without covid restrictions  
Ireland currently without covid restrictions  

 

CURRENT AVAILABLE AND PLANNED FLIGHT CONNECTIONS

Air company and airline  Destination Planned resumption of flights Information and tickets
Austrian Airlines Vienna Fully operational https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

+43 1 70148 1000
Wizz Air London - Luton Fully operational https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50
Ryanair London - Stansted Fully operational https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates
  Liverpool Fully operational  
  Prague Fully operational  
  Warsaw Fully operationa  
  Dublin Fully operational  
  Vienna Fully operational  
Eurowings Düsseldorf Suspended  
LOT Polish Airlines Warsaw Fully operational https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

+48 22 577 77 55

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning your flight, please contact the air company directly. The contacts are listed in the table above.

The resumption of flight connections by air lines depends on the decisions of the individual air lines, and of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic as well as of the Government of the Slovak Republic.

 

 

Nedávno pridané

  The first charter flight 2024 Airport Košice

PRESS RELEASE:This year's summer season kicks off at Košice Airport

7. May 2024
100th anniversary of the first commercial flight from Košice

PRESS RELEASE: KOŠICE AIRPORT CELEBRATES 100 YEARS SINCE THE FIRST COMMERCIAL FLIGHT

7. May 2024
Swiss first flight from Kosice

PRESS RELEASE: Swiss International Air Lines now connect Košice with their Zürich network

27. March 2024