Podmienky vstupu

 

IZOLÁCIA A TESTOVANIE:

 

Pokiaľ vstupujete na územie Slovenskej republiky od 26. apríla 2021:

  • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu,

  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,

  • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19

  • Zároveň pre všetkých cestujúcich stále platí, že najneskôr pri vstupe na Slovensko je potrebné sa zaregistrovať na webe http://bit.ly/ehranica a vyplniť formulár, ktorý slúži na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: www.bit.ly/vyhladanie.

 

VÝNIMKY Z IZOLÁCIE PO PRÍCHODE NA SLOVENSKO

 

  • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku a súčasne majú  uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce mimo územia SR (a to v niektorej z krajín  Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva), sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa a cestujú výhradne za účelom potreby výkonu práce

  • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia SR a to v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky, sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa a cestujú výhradne za účelom potreby výkonu práce

 

  • osoby, ktoré vstupujú na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a zároveň platí:

           - osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

          - osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

          - osoba 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

         - osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní

 

Pre tieto osoby platí:

  •  pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,

 

 

  • musia sa podrobiť izolácii, avšak tá končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica, najskôr na 8. deň podstúpi test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní. 

 

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívneho testu stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritickú infraštruktúru, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a podobne. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované v platnej vyhláške

_____________________________________

 

VEĽKÁ BRITÁNIA
Od 18. januára 2021 platí pri vstupe do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa originálnym negatívnym PCR,LAMP alebo antigénovým testu testom (nestačí úradne overená kópia) v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku, ktorý nie je starší viac ako 3 dni.

Povinná je aj 10-dňová karanténa a v platnosti je stále aj podmienka vyplniť tzv. passenger locator form. Bližšie informácie nájdete aj v samostatnom >článku<. Podľa nových podmienok je potrebné do formulára zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Bližšie informácie o predregistrácii na testovanie nájdete aj v samostatnom článku.

Od 15. februára navyše platí, že všetci cestujúci musia po príchode do Veľkej Británie absolvovať vopred zaplatený test na COVID-19 na 2. a 8. deň povinnej karantény. Registrácia vopred prebieha na stránke: https://quarantinehotels.ctmportal.co.uk/Quarantine/Home.aspx Testovanie je vhodné pre deti staršie ako 5 rokov a zoznam spoločností, ktoré poskytujú testovanie spolu s cenami nájdete na tomto linku: https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals.Test neumožní skrátenie izolácie, ktorá v Británii trvá 10 dní.

Nedávno pridané

PAC P-750 XSTOL ZK-JGI

DEVIATY DIEL: Fotopohľady do histórie letiska Košice Novozélandské lietadlo s novozélandskou značkou

7. Máj 2021
Saab 105 Austrian Air Force

ÔSMY DIEL: Fotopohľady do histórie letiska Košice Saab 105 rakúskeho vojenského letectva

30. Apríl 2021
Chinook

Tankovala u nás trojica vrtuľníkov Chinook

26. Apríl 2021