Letisko Košice opatrenia

V súvislosti so zamedzením prenosu ochorenia Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nové opatrenia. 

VŠETCI CESTUJÚCI Z KTOREJKOĽVEK KRAJINY sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form - „PLF“), ktorý je zverejnený na webe Ministerstva dopravy SR https://www.mindop.sk/covid/.

Jeho cieľom je vyhľadanie informácií o cestujúcich v prípade výskytu nákazy koronavírusom na palube lietadla.

CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN, ak ste za posledných 14 dní navštívili krajinu ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú aktuálne Austrália, Česko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko), sú s účinnosťou od 10.09.2020 od 7.00 hod. povinní registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Pri registrácii uvedie každý cestujúci svoju e-mailovú adresu, na ktorú dostane potvrdenie. Tým sa každý cestujúci preukáže pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

Výnimka pre študentov a umelcov v Českej republike

Pre študentov a uchádzačov o štúdium v Česku (platí od materskej až po vysokú školu) alebo pre českých študentov na Slovensku platí výnimka.

Pri vstupe na Slovensko sa stačí preukázať potvrdením, ktoré dokazuje aktívne štúdium (potvrdenie o štúdiu, pozvánku na prijímacie/záverečné skúšky či pozvánku na zápis do školy a pod.) V prípade sprevádzajúcej osoby stačí čestné vyhlásenie.

Výnimka platí aj pre umelcov vracajúcich sa z Čiech alebo cestujúcich do Čiech, ktorí sa podieľali (alebo sa budú podieľať) na audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii. Je potrebné preukázať sa potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa, výrobcu programu, divadla alebo inej osoby, ktorá zabezpečovala podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

 

Nedávno pridané

Podmienky vrátenia sa na Slovensko

Nové podmienky a aktualizácia pre Slovensko, Veľkú Britániu a Českú republiku

16. September 2021
austrian

Rakúsky airbus s retro livery

8. September 2021
M-18 Dromader

DVADSIATY DIEL FOTOPOHĽADY DO HISTÓRIE LETISKA KOŠICE: PRILETELA POĽSKO-MAĎARSKÁ JEDNOHRBÁ ŤAVA

3. September 2021