Wizz air letisko Košice

Prvý obnovený let medzi Veľkou Britániou a Slovenskom sa už zajtra, 5.12., opäť pridá do oficiálneho letového poriadku. Na letisku Košice pristanú prví cestujúci z Anglicka už o 9:20. Prinášame vám preto prehľad podmienok, ktoré platia pri cestovaní medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom.  

Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva

Od 26. septembra 2020 platí povinnosť absolvovať 14-dňovú samoizoláciu. V prípade cesty do krajiny na kratšie obdobie, platí povinnosť celý tento čas zotrvať v samoizolácii a dovolený je iba presun z letiska alebo na letisko.

Od 15. decembra 2020 budú mať cestujúci prichádzajúci do Anglicka možnosť testovania na COVID-19 v súkromných laboratóriach a skrátiť si tak dĺžku povinnej samoizolácie. Tieto informácie sú zverejnené aj na oficiálnej stránke britskej vlády: https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus#covid-19-travel-guidance

Cestujúci prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva na Slovensko

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky z krajiny, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín vzniká povinnosť:

  • nastúpiť do domácej izolácie do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

  • absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie.


Pri ceste výhradne z krajiny, ktorá je členom EÚ, z Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska a pri bezpríznakovom priebehu vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa (aj bez negatívneho výsledku RT-PCR). Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Je potrebné ohlásiť sa telefonicky aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Výnimky

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska mimo zoznamu menej rizikových krajín (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

  • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

  • nie je potrebné nahlasovať sa vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzavretú zmluvu.

V prípade, že máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať pdf potvrdením.

 

Nedávno pridané

Podmienky vrátenia sa na Slovensko

Nové podmienky a aktualizácia pre Slovensko, Veľkú Britániu a Českú republiku

16. September 2021
austrian

Rakúsky airbus s retro livery

8. September 2021
M-18 Dromader

DVADSIATY DIEL FOTOPOHĽADY DO HISTÓRIE LETISKA KOŠICE: PRILETELA POĽSKO-MAĎARSKÁ JEDNOHRBÁ ŤAVA

3. September 2021