Logistický park

 

UPOZORNENIE O ZMENE TERMÍNU PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV:

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole predĺžená do 11.06.2021, 16:00 hod. (!)
Upozorňujeme na zmenu termínu predkladania súťažných návrhov v prvom kole súťaže v dôsledku protipandemických opatrení. Súťažiaci sú oprávnení predkladať súťažné návrhy do 11.06.2021, 16:00 hod. Všetky ostatné termíny uvedené v súťažných podmienkach sa upravujú adekvátne. Upravené termíny súťaže sú obsiahnuté v materiáli Súťažné podmienky – konsolidované znenie.“

„UPOZORNENIE O ZMENE TERMÍNU PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV V 2. KOLE:

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 2. kole predĺžená do 01.10.2021, 16:00 hod. (!)
Upozorňujeme na zmenu termínu predkladania súťažných návrhov v druhom kole súťaže. Súťažiaci sú oprávnení predkladať súťažné návrhy do 01.10.2021, 16:00 hod. Všetky ostatné termíny uvedené v súťažných podmienkach sa upravujú adekvátne. Upravené termíny súťaže sú obsiahnuté v materiáli Súťažné podmienky – konsolidované znenie.“  

 

Otázky a odpovede:

 

 1. Je možné meniť rozmer situácie, respektíve ju zväčšiť alebo dané okno v predlohe panelu je fixné? Radi by sme zobrazili širší záber územia. 

  Odpoveď: Dovoľujeme si Vás požiadať o zachovanie rozmeru situácie a mierky, a to z dôvodu porovnávania a hodnotenia predložených návrhov. Ak máte ako súťažiaci potrebu vyjadriť sa k nejakým súvislostiam v širšom merítku, môžete na to použiť panel č. 2, ktorého obsah je úplne voľný.
   

 2. Aký druh bývania rozumiete pod pojmom ubytovacie plochy? Jedná sa o hotely, ubytovne/krátkodobé ubytovanie, alebo aj bytové a rodinné domy?

  Aké sú ochranné pásma s výškovým obmedzením, prekážkové roviny a plochy letiska pre projektovanú zónu?​​​​​​

  Aká je maximálna dovolená výška/podlažnosť, dĺžka objektu/navrhovaných objektov paralelná s pristávacou dráhou?

  Odpoveď: Ubytovacie plochy - ide o objekty pre krátkodobé ubytovanie, ako doplnok k prevádzkovým funkciám letiska - žiadne rodinné domy či bytová výstavba.

  Výšky, podlažnosť objektov v blízkosti letiska, ochranné pásma - výkres "verejné dopravné napojenie" z ÚPM Košice nájdete na odkaze: >>https://static.kosice.sk/files/manual/uha/upn_hsa/up_2012/V-7.pdf<<
   

 3. Je možné bližšie špecifikovať požadovanú funkčnú náplň a potrebné plošné nároky, konkrétne pre budovy pre letiskovú infraštruktúru?

  Počíta sa v riešenom území aj s parkovacími plochami pre samotnú funkciu letiska? Aký je požadovaný počet takýchto parkovacích miest? Je možné uvažovať aj s parkovacími domami alebo sa požaduje parkovanie v teréne?

  Odpoveď: Funkčná náplň a potrebné plošné nároky letiska pre budúcu letiskovú infraštruktúru nie sú presne definované, návrh má ideovo určiť ako, v akom rozsahu a kde sa bude letisková infraštruktúra rozvíjať v prípade potreby. V súčasnosti tieto požiadavky nie sú zadefinované, a teda nie je zadefinovaná ani adekvátna požiadavka na kapacitu parkovacích miest.

Nedávno pridané

Mapa letných destinácii s odletom z letiska Košice

Vyrazte z Košíc na dovolenku

20. Máj 2022
Boeing 757-200

Prvá dáma alias FLOTUS priletela lietadlom C-32

20. Máj 2022
Letisko Košice

Informácie a obmedzenia v súvislosti s COVID-19

12. Máj 2022