Letisko Košice Veľká Británia

Od 17. mája 2021 sú pre vstup do Spojeného kráľovstva aktualizované všeobecné podmienky, ktorých cieľom je znížiť riziko prenosu vírusu Covid-19

Negatívny test
Dôležitou podmienkou pre vstup do Veľkej Británie je negatívny výsledok PCR, LAMP alebo antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 3 dni.

POZOR: Vyžaduje sa originál v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku (preklad originálu nebude akceptovaný).

Kontrola negatívneho testu prebieha aj na letisku Košice a cestujúci bez potvrdenia môže byť odmietnutý z prepravy do cieľovej destinácie.

Certifikát o teste môže byť v papierovej podobe, ale aj e-mailovým či SMS potvrdením, ktoré stačí pri kontrole ukázať v mobilnom zariadení.

Potvrdenie o teste musí obsahovať:

  • meno, ktoré sa zhoduje s menom na cestovných dokladoch,

  • dátum narodenia alebo vek,

  • výsledok testu,

  • dátum odobratia vzorky (alebo prijatia vzorky v laboratóriu),

  • názov poskytovateľa testu a kontaktné údaje,

Negatívny test sa vyžaduje u každého cestujúceho, okrem detí do 11 rokov.

Sankcia pri nedodržaní podmienok je £500 (cca 560 €). Pravosť a správnosť negatívneho testu overí aj hraničná kontrola v Británii.

Karanténa

Cestujúci prichádzajúci do UK absolvujú 10-dňovú karanténu.

Cestujúci musia po príchode do Veľkej Británie taktiež absolvovať vopred zaplatený test na COVID-19 na 2. a 8. deň povinnej karantény. Registrácia vopred prebieha tu a tu

Karanténu je možné skrátiť tak, že po ukončení jej 5. dňa absolvujete covid test u privátneho poskytovateľa. Negatívny výsledok testu ukončuje izoláciu. 

Plne očkovaní cestujúci schválenou vakcínou od 2. augusta nepodliehajú povinnej karanténe a testovaniu na 8. deň. Povinnosť testovania sa na druhý deň naďalej platí.


Formulár na dohľadávanie cestujúcich
Pre každého cestujúceho stále platí povinnosť vopred vyplniť tzv. >passenger locator form<, ktorý slúži na dohľadávanie kontaktov na palube. Podľa nových podmienok je potrebné do formulára zadať aj referenčné číslo z objednávky na COVID-19 testovanie. Informácie o predregistrácii na testovanie nájdete vyššie, v časti Karanténa. 

 

!POZOR! za sledovanie aktuálnych podmienok je zodpovedný sám cestujúci.

Nedávno pridané

Luxair

Premiérový prílet luxemburskej spoločnosti Luxair do Košíc

30. Júl 2021
OM-M300

SEDEMNÁSTY DIEL: ULTRAĽAHKÉ ŠPORTOVÉ LIETADLO Z MORAVY

29. Júl 2021
WizzAir airplane

Prileteli dve tristodvadsaťjednotky (takmer) naraz

20. Júl 2021