Košice International Airport

Z dôvodu pandémie Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nasledovné opatrenia, podľa ktorých:

  1. VŠETCI CESTUJÚCI Z KTOREJKOĽVEK KRAJINY  
    prilietavajúci na Slovensko  sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR https://www.mindop.sk/covid/ .

  2. CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN
    Ak ste za posledných  14 dní navštívili Českú republiku alebo inú krajinu, ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú Austrália, Bulharsko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko), ste s účinnosťou od 09:00 hod. dňa 18.09.2020 povinný:

- sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Pri registrácii zadajte prosím svoju emailovú adresu, na ktorú dostanete potvrdenie o zaregistrovaní, ktoré Vám bude slúžiť na preukázanie počas pobytu na území SR príslušníkom Policajného zboru SR; 

alebo

- preukázať sa po vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo ísť do  izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí sa táto izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa. Uvedené opatrenia sa nevzťahujú napr. na študentov na území SR s trvalým pobytom v ČR, ako ani  na umelcov vstupujúcich na územie SR z ČR. 

Viac informácií nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf

 

Výnimka pre študentov a umelcov v Českej republike

Pre študentov a uchádzačov o štúdium v Česku (platí od materskej až po vysokú školu) alebo pre českých študentov na Slovensku platí výnimka.

Pri vstupe na Slovensko sa stačí preukázať potvrdením, ktoré dokazuje aktívne štúdium (potvrdenie o štúdiu, pozvánku na prijímacie/záverečné skúšky či pozvánku na zápis do školy a pod.) V prípade sprevádzajúcej osoby stačí čestné vyhlásenie.

Výnimka platí aj pre umelcov vracajúcich sa z Čiech alebo cestujúcich do Čiech, ktorí sa podieľali (alebo sa budú podieľať) na audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii. Je potrebné preukázať sa potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa, výrobcu programu, divadla alebo inej osoby, ktorá zabezpečovala podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

 

 

Nedávno pridané

Podmienky vrátenia sa na Slovensko

Nové podmienky a aktualizácia pre Slovensko, Veľkú Britániu a Českú republiku

16. September 2021
austrian

Rakúsky airbus s retro livery

8. September 2021
M-18 Dromader

DVADSIATY DIEL FOTOPOHĽADY DO HISTÓRIE LETISKA KOŠICE: PRILETELA POĽSKO-MAĎARSKÁ JEDNOHRBÁ ŤAVA

3. September 2021