Letisko Košice

Lety počas trvania pandémie prinášajú aj dodatočné reštrikcie, ktoré ovplyvňujú naše bežné cestovateľské návyky. Aby ste sa v opatreniach lepšie zorientovali, spísali sme pre vás článok s konkrétnymi tipmi a nariadeniami.


Z dôvodu pandémie Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nasledovné opatrenia, podľa ktorých:

VŠETCI CESTUJÚCI

sú s účinnosťou 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR https://www.mindop.sk/covid/.

CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN

Ak ste za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú Austrália, Česko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko), ste s účinnosťou od 07.00 hod. dňa 10.09.2020 povinný sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica Pri registrácii zadajte prosím svoju emailovú adresu, na ktorú dostanete potvrdenie o zaregistrovaní, ktorým sa preukážete pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

Ochrana tváre

Rúško (alebo iná ochrana úst a nosa) je povinné na letisku Košice počas celej doby zdržiavania sa v jeho priestoroch. Letecké spoločnosti ČSA a Austrian Airlines vyžadujú prekrytie tváre aj na palube lietadiel počas trvania letu. Vždy si však pred letom overte aktuálne informácie na stránke prepravcu. Podobné požiadavky môžu byť aj na letiskách v iných krajinách.

Odstupy v radoch

Okrem dodržiavania odporúčaných odstupov na celom letisku sme označili aj rozostupy 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady. Vďaka tomu pohodlnejšie odhadnete priestor, v ktorom sa nachádzate.

Bezkontaktné platby

Všetky letecké spoločnosti vyžadujú bezkontaktné platby, aby sa znížilo riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame overiť platnosť platobných kariet a nastavenie limitov ešte pred vycestovaním na letisko.

Online vybavenie letu

Uprednostnite vybavenie letu, vrátane check-inu, online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. Možnosť zariadiť svoj let od objednania letenky až po check-in ponúkajú takmer všetky letecké spoločnosti.

Obmedzenie občerstvenia na palubách a letiskách

Niektoré letiská cieľových destinácií môžu mať úplne uzatvorené alebo obmedzené obchody s občerstvením. Rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť u mnohých dopravcov obmedzená.

Charterové lety

V súvislosti s letnou charterovou sezónou 2020 sa na dovolenky z Košíc bude lietať na južný Cyprus od 28. júla 2020. Termíny odletov sú plánované na: 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. 2020.

Lety plánuje prevádzkovať spoločnosť Air Explore každý utorok Boeingom B737-400/B737-800 s kapacitou 189 cestujúcich.

Bližšie informácie o zájazdoch sú dostupné v cestovných kanceláriách: TIP travel, TATRATOUR, KOALA Tours, SENECA Tours a HECHTER.

Podmienky pre vstup do Veľkej Británie

Pre každého cestujúceho prichádzajúceho zo Slovenskej republiky do Veľkej Británie (a tiež pri ceste z UK na Slovensko) platí povinnosť registrovať sa vopred na stránke, resp. po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.

Ďalšie obnovenie letov

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami Eurowings, LOT Poľské aerolínie závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

Napriek všetkým obmedzeniam sa však konečne môžeme znovu pustiť do objavovania sveta. Letecké spoločnosti postupne spúšťajú prvé lety a vy sa tak môžete chystať na prvé lety z Košíc.

Prečítajte si aktualizovaný NOTAM v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorý sa týka povinnosti vyplniť po prílete do krajiny oficiálny dokument Ministerstva dopravy SR, viac informácií nájdete > TU <.

-------------

Flights during a pandemic bring additional restrictions that affect our normal travel habits. To help you find your way around issued regulations, we have written an article for you with specific tips.

Due to the pandemic of Covid-19 disease, the relevant Slovak authorities issued following regulations:    

ALL PASSENGERS  
are obliged to fill in the electronic form for finding of a passenger ("Public Health Passenger Locator Form -" PLF "), which is published on the website of Ministry Of Transport;  https://www.mindop.sk/covid/forms/change-locale/en_US with effect as of 7th September 2020.  

PASSENGERS FROM RISK COUNTRIES  
Passengers who during the last 14 days visited any from the risk countries (which are all countries except following: Australia, Czech Republic, China, Cyprus, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Greece, Ireland, Island, Japan, Republic of Korea, Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Hungary, Monaco, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Austria, Slovenia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Switzerland, Italy) are obliged to register at: https://korona.gov.sk/en/ehranica/ with the effect as of 07.00 a.m. of September 10th 2020. When registering, please enter your e-mail address at which you will receive the confirmation of the registration, which you will then show to the Police of the Slovak Republic upon arrival in Slovakia.

Austrian Airlines planes will fly to Vienna 4 times a week from 22nd June 2020 in the following times: DEPARTURES - every Monday at 14:55, Thursday at 04:55 and 14:55, and every Saturday at 04:55; ARRIVALS - every Monday at 14:05, Wednesday at 23:15, Thursday at 14:05 and Friday at 23:15.

The first flights to Great Britain are in operation from 20th July with the airline Wizz Air to London Luton and with the airline Ryanair to London Stansted. DEPARTURES - Wizz Air every Monday, Thursday and Sunday at 09:55; DEPARTURES - Ryanair every Monday at 22:30 and Friday at 16:50. ARRIVALS - Wizz Air every Monday, Thursday and Sunday at 09:20; ARRIVALS - Ryanair every Monday at 22:05 and every Friday at 16:25.

Charter flights
Summer charter season from Airport Košice will resume to southern Cyprus from 28th July 2020. Departure dates are planned for: 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9. and 22.9.

The flights are scheduled to be operated by Air Explore every Tuesday with a Boeing B737-400/B737-800 and capacity of 189 passengers.

More information about tours is available at travel agencies: TIP travel, TATRATOUR, KOALA Tours, SENECA Tours and HECHTER.

The resumption of flights
The resumption of flights by Eurowings, LOT Polish Airlines depends on the decision of individual companies, as well as on the decision of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic and the Government of the Slovak Republic.

Conditions for entry into the United Kingdom

For each passenger arriving from the Slovak Republic to the United Kingdom (and also on the way from the UK to Slovakia), there is an obligation to register in advance on the website or fill in the so-called passenger locator form after the arrival to the country.

Airport safety

Airport safety is our primary concern. Therefore, we would like to remind you of several safety measures:

  1. It is obligatory to wear a face mask during your stay at the airport and on the flight.

  2. Keep a minimum 2-metre distance from others at the whole airport.

  3. There are 54 disinfectant dispensers in the airport area. Please, pay attention to increased hand hygiene. 

  4. The body temperatures of travellers will be continuously monitored by thermal cameras.

  5. The whole ventilation system has undergone significant changes - filters were changed and more were brought in stock.

  6. All contact surfaces are disinfected regularly.

  7. All aerosol-based machines (i.e. hand dryers on toilets) are rendered non-functional.

Thank you for protecting both yourselves and us by following these rules. We wish you pleasant flights from Košice Airport.

Read the updated NOTAM in about the coronavirus pandemic with obligation to fill in the official document of the Ministry of Transport of the Slovak Republic upon arrival in the country, more information > HERE <.

Nedávno pridané

Košice International Airport

Zmeny v opatreniach pri návrate na Slovensko

18. September 2020
Letisko Košice opatrenia

POZOR: Nové opatrenia pre cestujúcich

8. September 2020
Letisko Košice

Košice hlásia dve nové letecké linky so severným Anglickom

2. September 2020