Letisko Košice

Od 2.11. do 8.11.2020 platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Certifikáty (alebo SMS pri PCR teste) kontrolujú príslušníci Policajného zboru SR a môžu udeliť sankciu podľa príslušných predpisov. Návšteva letiska bez platného a negatívneho certifikátu je podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR porušením zákazu vychádzania.

Terminál letiska Košice otvára 3 hodiny pred prvým odletom a zatvára 1 hodinu po poslednom odlete.

Lety počas trvania pandémie prinášajú aj dodatočné reštrikcie, ktoré ovplyvňujú naše bežné cestovateľské návyky. Aby ste sa v opatreniach lepšie zorientovali, spísali sme pre vás článok s konkrétnymi tipmi a nariadeniami.

Z dôvodu pandémie Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nasledovné opatrenia, podľa ktorých:

VŠETCI CESTUJÚCI

sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR https://www.mindop.sk/covid/.

 

CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN

Ak ste za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú Austrália, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko), ste s účinnosťou od 07.00 hod. dňa 10.09.2020 povinný sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica Pri registrácii zadajte prosím svoju emailovú adresu, na ktorú dostanete potvrdenie o zaregistrovaní, ktorým sa preukážete pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

Ochrana tváre

Rúško (alebo iná ochrana úst a nosa) je povinné na letisku Košice počas celej doby zdržiavania sa v jeho priestoroch. Letecké spoločnosti ČSA a Austrian Airlines vyžadujú prekrytie tváre aj na palube lietadiel počas trvania letu. Vždy si však pred letom overte aktuálne informácie na stránke prepravcu. Podobné požiadavky môžu byť aj na letiskách v iných krajinách.

Odstupy v radoch

Okrem dodržiavania odporúčaných odstupov na celom letisku sme označili aj rozostupy 2 m v priestoroch, kde sa tvoria rady. Vďaka tomu pohodlnejšie odhadnete priestor, v ktorom sa nachádzate.

Bezkontaktné platby

Všetky letecké spoločnosti vyžadujú bezkontaktné platby, aby sa znížilo riziko prenosu vírusu pri manipulácii s hotovosťou. Odporúčame overiť platnosť platobných kariet a nastavenie limitov ešte pred vycestovaním na letisko.

Online vybavenie letu

Uprednostnite vybavenie letu, vrátane check-inu, online, aby ste sa vyhli čakaniu a kontaktom na letisku navyše. Možnosť zariadiť svoj let od objednania letenky až po check-in ponúkajú takmer všetky letecké spoločnosti.

Obmedzenie občerstvenia na palubách a letiskách

Niektoré letiská cieľových destinácií môžu mať úplne uzatvorené alebo obmedzené obchody s občerstvením. Rovnako aj ponuka nápojov a jedál na palube lietadiel môže byť u mnohých dopravcov obmedzená.

Podmienky pre vstup do Veľkej Británie

Pre každého cestujúceho prichádzajúceho zo Slovenskej republiky do Veľkej Británie (a tiež pri ceste z UK na Slovensko) platí povinnosť registrovať sa vopred na stránke, resp. po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.

Kvôli narastajúcemu počtu nakazených je Slovensko zaradené vo Veľkej Británii na zoznam červených krajín. Všetci cestujúci zo Slovenska budú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

Ďalšie obnovenie letov

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

Business salónik funguje v obmedzenom režime. Pre cestujúcich spoločnosti Austrian Airlines, Wizz Air a Ryanair je uzavretý a otvorený je len pre cestujúcich spoločnosti ČSA 2 hodiny pred odletom.

V prípade, ak bol váš let zrušený alebo máte ohľadom vášho letu otázky, kontaktujte prosím priamo leteckú spoločnosť. Jednotlivé kontakty nájdete v tejto tabuľke:

České aerolínie

https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

+420 284 000 601

 

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

 

LOT Polish Airlines

https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

 

 

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55

Austrian Airlines

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (zo Slovenska)

 

 

+43 1 70148 1000

Eurowings

https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

Wizz Air

https://wizzair.com/sk-sk/najnovsie-cestovne-informacie

0900 20 50 50

 

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

 

Ryanair https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates + 44 871 500 5050

-------------

From 2 November to 8 November 2020 you are required to present yourself with a negative COVID-19 test. The certificates (or SMS for PCR test) are checked by the members of the Slovak Police Force who may impose a sanction in accordance with the relevant regulations. Visiting the airport without a valid and negative certificate is a breach of the curfew according to the decree of the Public Health Authority.

The terminal of Košice International Airport opens 3 hours before the first departure and closes 1 hour after the last departure.

Flights during a pandemic bring additional restrictions that affect our normal travel habits. To help you find your way around issued regulations, we have written an article for you with specific tips.

Due to the pandemic of Covid-19 disease, the relevant Slovak authorities issued following regulations:    

ALL PASSENGERS  
are obliged to fill in the electronic form for finding of a passenger ("Public Health Passenger Locator Form -" PLF "), which is published on the website of Ministry Of Transport;  https://www.mindop.sk/covid/forms/change-locale/en_US with effect as of 7th September 2020.  

PASSENGERS FROM RISK COUNTRIES  
Passengers who during the last 14 days visited any from the risk countries (which are all countries except following: Australia, China, Cyprus, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Greece, Ireland, Island, Japan, Republic of Korea, Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Hungary, Monaco, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Austria, Slovenia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Switzerland, Italy) are obliged to register at: https://korona.gov.sk/en/ehranica/ with the effect as of 07.00 a.m. of September 10th 2020. When registering, please enter your e-mail address at which you will receive the confirmation of the registration, which you will then show to the Police of the Slovak Republic upon arrival in Slovakia.

Austrian Airlines planes will fly to Vienna 4 times a week from 22nd June 2020 in the following times: DEPARTURES - every Monday at 14:55, Thursday at 04:55 and 14:55, and every Saturday at 04:55; ARRIVALS - every Monday at 14:05, Wednesday at 23:15, Thursday at 14:05 and Friday at 23:15.

The first flights to Great Britain are in operation from 20th July with the airline Wizz Air to London Luton and with the airline Ryanair to London Stansted. DEPARTURES - Wizz Air every Monday, Thursday and Sunday at 09:55; DEPARTURES - Ryanair every Monday at 22:30 and Friday at 16:50. ARRIVALS - Wizz Air every Monday, Thursday and Sunday at 09:20; ARRIVALS - Ryanair every Monday at 22:05 and every Friday at 16:25.

The resumption of flights
The resumption of flights depends on the decision of individual companies, as well as on the decision of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic and the Government of the Slovak Republic.

Conditions for entry into the United Kingdom

For each passenger arriving from the Slovak Republic to the United Kingdom (and also on the way from the UK to Slovakia), there is an obligation to register in advance on the website or fill in the so-called passenger locator form after the arrival to the country.

Due to the growing number of infected, Slovakia is included on the list of red countries in Great Britain. All passengers from Slovakia will have to undergo a mandatory 14-day quarantine.

In case your flight was cancelled or you have any questions concerning it, please, contact directly the air company. The contacts can be found in the table below:

Czech Airlines 

https://www.csa.cz/sk-en/covid-19/

+420 284 000 601

 

https://www.csa.cz/sk-en/travel-notice-2/

 

LOT Polish Airlines

https://www.lot.com/sk/en/coronavirus-travel-information

 

 

https://www.lot.com/sk/en/suspension-of-flight-connections

+48 22 577 77 55

Austrian Airlines

https://www.austrian.com/sk/en/flight-irregularities

+421 250 112325 (from Slovakia)

 

 

+43 1 70148 1000

Eurowings

https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html

+49 (0)221 599 882 22

Wizz Air

https://wizzair.com/en-gb/latest-travel-information

0900 20 50 50

Ryanair https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates + 44 871 500 5050

Airport safety

Airport safety is our primary concern. Therefore, we would like to remind you of several safety measures:

  1. It is obligatory to wear a face mask during your stay at the airport and on the flight.

  2. Keep a minimum 2-metre distance from others at the whole airport.

  3. There are 54 disinfectant dispensers in the airport area. Please, pay attention to increased hand hygiene. 

  4. The body temperatures of travellers will be continuously monitored by thermal cameras.

  5. The whole ventilation system has undergone significant changes - filters were changed and more were brought in stock.

  6. All contact surfaces are disinfected regularly.

  7. All aerosol-based machines (i.e. hand dryers on toilets) are rendered non-functional.

Thank you for protecting both yourselves and us by following these rules. We wish you pleasant flights from Košice Airport.

The business lounge is open in limited mode. It is closed for passengers of Austrian Airlines, Wizz Air and Ryanair and is only open to ČSA passengers for 2 hours before departure.

Nedávno pridané

Letisko Košice

Plošné testovanie na letisku Košice

4. November 2020
Letisko Košice

OZNAM: Otváracia doba terminálu

3. November 2020
Letisko Košice Liverpool

Ryanair oddnes spája leteckou linkou Košice s Liverpoolom

25. Október 2020