Rok 2021 na letisku Košice

17. Január 2022

Letecký priemysel a s ním úzko spojený cestovný ruch patrili aj v roku 2021 medzi tie odvetvia svetovej ekonomiky, ktoré boli veľmi intenzívne zasiahnuté pretrvávajúcou pandémiou.