Dátum Mesiac Deň Číslo linky   Prílet Odkiaľ Odlet Kam Typ lietad./pozn. EU/Non Eu
19.8.2019 8 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
19.8.2019 8 1 FH 763/4 15:00 Antalya 16:00 Antalya A320 non EU
19.8.2019 8 1 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
19.8.2019 8 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
19.8.2019 8 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
20.8.2019 8 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
20.8.2019 8 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
20.8.2019 8 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
20.8.2019 8 2 QS 1683/2 14:55 Burgas 15:45 Burgas B738 EU
20.8.2019 8 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
20.8.2019 8 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
20.8.2019 8 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
20.8.2019 8 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A320 non EU
21.8.2019 8 3 FB 6217/8 7:20 Burgas 8:10 Burgas A319 EU
21.8.2019 8 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
21.8.2019 8 3 FB 5429 10:50 Burgas 11:40 Lamezia Terme A319 EU
21.8.2019 8 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738 non EU
21.8.2019 8 3 A2 830/831 15:20 Korfu 16:10 Korfu B463 EU
21.8.2019 8 3 FB 5430 15:30 Lamezia Terme 16:20 Burgas A319 EU
21.8.2019 8 3 TK 4114/5 17:30 Antalya 18:30 Antalya B738 non EU
21.8.2019 8 3 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
21.8.2019 8 3 FB 5771/2 20:30 Burgas 21:20 Burgas A319 EU
22.8.2019 8 4 TI 157/8 7:00 Antalya 8:00 Antalya B734 non EU
22.8.2019 8 4 PC 6525/6 8:50 Antalya 9:30 Antalya B738 non EU
22.8.2019 8 4 TU 6142/3 9:10 Monastir 10:00 Monastir B736 non EU
22.8.2019 8 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
22.8.2019 8 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
22.8.2019 8 4 TU 7256/7 18:10 Monastir 19:00 Monastir A320 non EU
22.8.2019 8 4 H6 4163/4 20:00 Burgas 20:50 Burgas MD82 EU
23.8.2019 8 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
23.8.2019 8 5 AMV 5135/6 9:15 Hurghada 11:00 Hurghada B735 non EU
23.8.2019 8 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
23.8.2019 8 5 QS 1683/2 14:30 Burgas 15:25 Burgas B738 EU
23.8.2019 8 5 FH 761/2 17:30 Antalya 18:30 Antalya A320 non EU
23.8.2019 8 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
24.8.2019 8 6 OK 6791/0 4:00 Rijeka 0:05 Rijeka AT7 EU
24.8.2019 8 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
24.8.2019 8 6 TK 4114/5 15:50 Antalya 16:50 Antalya B738 non EU
24.8.2019 8 6 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
24.8.2019 8 6 FB 5771/2 19:50 Burgas 20:40 Burgas A319 EU
25.8.2019 8 7 FB 6323/4 5:55 Burgas 6:45 Burgas A319 EU
25.8.2019 8 7 XC 623/4 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
25.8.2019 8 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
26.8.2019 8 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
26.8.2019 8 1 FH 763/4 15:00 Antalya 16:00 Antalya A320 non EU
26.8.2019 8 1 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
26.8.2019 8 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
26.8.2019 8 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
27.8.2019 8 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
27.8.2019 8 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
27.8.2019 8 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
27.8.2019 8 2 QS 1683/2 14:55 Burgas 15:45 Burgas B738 EU
27.8.2019 8 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
27.8.2019 8 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
27.8.2019 8 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
27.8.2019 8 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A320 non EU
28.8.2019 8 3 FB 6217/8 7:20 Burgas 8:10 Burgas A319 EU
28.8.2019 8 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
28.8.2019 8 3 FB 5429 10:50 Burgas 11:40 Lamezia Terme A319 EU
28.8.2019 8 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738 non EU
28.8.2019 8 3 A2 830/831 15:20 Korfu 16:10 Korfu B463 EU
28.8.2019 8 3 FB 5430 15:30 Lamezia Terme 16:20 Burgas A319 EU
28.8.2019 8 3 TK 4114/5 17:30 Antalya 18:30 Antalya B738 non EU
28.8.2019 8 3 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
28.8.2019 8 3 FB 5771/2 20:30 Burgas 21:20 Burgas A319 EU
29.8.2019 8 4 TI 157/8 7:00 Antalya 8:00 Antalya B734 non EU
29.8.2019 8 4 PC 6525/6 8:50 Antalya 9:30 Antalya B738 non EU
29.8.2019 8 4 TU 6142/3 9:10 Monastir 10:00 Monastir B736 non EU
29.8.2019 8 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
29.8.2019 8 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
29.8.2019 8 4 TU 7256/7 18:10 Monastir 19:00 Monastir A320 non EU
29.8.2019 8 4 H6 4163/4 20:00 Burgas 20:50 Burgas MD82 EU
30.8.2019 8 5 AMV 5135/6 7:45 Hurghada 8:45 Hurghada B736 non EU
30.8.2019 8 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
30.8.2019 8 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
30.8.2019 8 5 QS 1683/2 14:30 Burgas 15:25 Burgas B738 EU
30.8.2019 8 5 FH 761/2 17:30 Antalya 18:30 Antalya A320 non EU
30.8.2019 8 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
31.8.2019 8 6 OK 6791/0 4:00 Rijeka 0:05 Rijeka AT7 EU
31.8.2019 8 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
31.8.2019 8 6 TK 4114/5 15:50 Antalya 16:50 Antalya B738 non EU
31.8.2019 8 6 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
31.8.2019 8 6 FB 5771/2 19:50 Burgas 20:40 Burgas A319 EU
            September 2019        
1.9.2019 9 7 FB 6323/4 5:55 Burgas 6:45 Burgas A319 EU
1.9.2019 9 7 XC 623/4 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
1.9.2019 9 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
2.9.2019 9 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
2.9.2019 9 1 FH 763/4 15:00 Antalya 16:00 Antalya A320 non EU
2.9.2019 9 1 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
2.9.2019 9 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
2.9.2019 9 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
3.9.2019 9 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
3.9.2019 9 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
3.9.2019 9 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
3.9.2019 9 2 QS 1683/2 14:55 Burgas 15:45 Burgas B738 EU
3.9.2019 9 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
3.9.2019 9 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
3.9.2019 9 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
3.9.2019 9 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A320 non EU
4.9.2019 9 3 FB 6217/8 7:20 Burgas 8:10 Burgas A319 EU
4.9.2019 9 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
4.9.2019 9 3 FB 5429 10:50 Burgas 11:40 Lamezia Terme A319 EU
4.9.2019 9 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738 non EU
4.9.2019 9 3 A2 830/831 15:20 Korfu 16:10 Korfu B463 EU
4.9.2019 9 3 FB 5430 15:30 Lamezia Terme 16:20 Burgas A319 EU
4.9.2019 9 3 TK 4114/5 17:30 Antalya 18:30 Antalya B738 non EU
4.9.2019 9 3 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
4.9.2019 9 3 FB 5771/2 20:30 Burgas 21:20 Burgas A319 EU
5.9.2019 9 4 TI 157/8 7:00 Antalya 8:00 Antalya B734 non EU
5.9.2019 9 4 PC 6525/6 8:50 Antalya 9:30 Antalya B738 non EU
5.9.2019 9 4 TU 6142/3 9:10 Monastir 10:00 Monastir B736 non EU
5.9.2019 9 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
5.9.2019 9 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
5.9.2019 9 4 TU 7256/7 18:10 Monastir 19:00 Monastir A320 non EU
6.9.2019 9 5 AMV 5135/6 7:45 Hurghada 8:45 Hurghada B736 non EU
6.9.2019 9 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
6.9.2019 9 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
6.9.2019 9 5 QS 1683/2 14:30 Burgas 15:25 Burgas B738 EU
6.9.2019 9 5 FH 761/2 17:30 Antalya 18:30 Antalya A320 non EU
6.9.2019 9 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
6.9.2019 9 5 UJ 5050/1 19:30 Hurghada 20:30 Hurghada A320 non EU
6.9.2019 9 5 6H 5885/6 21:00 Riga 13:00 Tel Aviv B739/prílet ferry, odlet 7.9. non EU
7.9.2019 9 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
7.9.2019 9 6 TK 4114/5 15:50 Antalya 16:50 Antalya B738 non EU
7.9.2019 9 6 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
8.9.2019 9 7 FB 6323/4 5:55 Burgas 6:45 Burgas A319 EU
8.9.2019 9 7 XC 623/4 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
8.9.2019 9 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
9.9.2019 9 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
9.9.2019 9 1 FH 763/4 15:00 Antalya 16:00 Antalya A320 non EU
9.9.2019 9 1 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
9.9.2019 9 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
9.9.2019 9 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
10.9.2019 9 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
10.9.2019 9 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
10.9.2019 9 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
10.9.2019 9 2 QS 1683/2 14:55 Burgas 15:45 Burgas B738/odlet ferry EU
10.9.2019 9 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
10.9.2019 9 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
10.9.2019 9 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
10.9.2019 9 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A320 non EU
11.9.2019 9 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
11.9.2019 9 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738 non EU
11.9.2019 9 3 A2 830/831 15:20 Korfu 16:10 Korfu B463 EU
11.9.2019 9 3 TK 4114/5 17:30 Antalya 18:30 Antalya B738 non EU
11.9.2019 9 3 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
12.9.2019 9 4 TI 157/8 7:00 Antalya 8:00 Antalya B734 non EU
12.9.2019 9 4 PC 6525/6 8:50 Antalya 9:30 Antalya B738 non EU
12.9.2019 9 4 TU 6142/3 9:10 Monastir 10:00 Monastir B736 non EU
12.9.2019 9 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
12.9.2019 9 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
12.9.2019 9 4 TU 7256/7 18:10 Monastir 19:00 Monastir A320 non EU
13.9.2019 9 5 AMV 5135/6 7:45 Hurghada 8:45 Hurghada B736 non EU
13.9.2019 9 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
13.9.2019 9 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
13.9.2019 9 5 QS 1683/2 14:30 Burgas 15:25 Burgas B738 EU
13.9.2019 9 5 FH 761/2 17:30 Antalya 18:30 Antalya A320 non EU
13.9.2019 9 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
13.9.2019 9 5 UJ 5050/1 19:30 Hurghada 20:30 Hurghada A320 non EU
14.9.2019 9 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
14.9.2019 9 6 6H 5885/6 14:25 Tel Aviv 15:35 Tel Aviv B739 non EU
14.9.2019 9 6 TK 4114/5 15:50 Antalya 16:50 Antalya B738 non EU
14.9.2019 9 6 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
15.9.2019 9 7 XC 623/4 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
15.9.2019 9 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
16.9.2019 9 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
16.9.2019 9 1 FH 763/4 15:00 Antalya 16:00 Antalya A320 non EU
16.9.2019 9 1 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
16.9.2019 9 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
16.9.2019 9 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
17.9.2019 9 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
17.9.2019 9 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
17.9.2019 9 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
17.9.2019 9 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
17.9.2019 9 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
17.9.2019 9 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
17.9.2019 9 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A319 non EU
18.9.2019 9 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
18.9.2019 9 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738 non EU
18.9.2019 9 3 A2 830/831 15:20 Korfu 16:10 Korfu B463 EU
18.9.2019 9 3 TK 4114/5 17:30 Antalya 18:30 Antalya B738 non EU
19.9.2019 9 4 PC 6525/6 8:50 Antalya 9:30 Antalya B738 non EU
19.9.2019 9 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
19.9.2019 9 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
20.9.2019 9 5 AMV 5135/6 7:45 Hurghada 8:45 Hurghada B736 non EU
20.9.2019 9 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
20.9.2019 9 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
20.9.2019 9 5 FH 761/2 17:30 Antalya 18:30 Antalya A320 non EU
20.9.2019 9 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
20.9.2019 9 5 UJ 5050/1 19:30 Hurghada 20:30 Hurghada A320 non EU
21.9.2019 9 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
21.9.2019 9 6 6H 5885/6 14:25 Tel Aviv 15:35 Tel Aviv B739 non EU
21.9.2019 9 6 TK 4114/5 15:50 Antalya 16:50 Antalya B738 non EU
21.9.2019 9 6 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
22.9.2019 9 7 XC 623/4 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738/odlet ferry non EU
22.9.2019 9 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
23.9.2019 9 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
23.9.2019 9 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
23.9.2019 9 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU
24.9.2019 9 2 UJ 2042/3 6:30 Marsa Alam 7:30 Marsa Alam A320 non EU
24.9.2019 9 2 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
24.9.2019 9 2 CY 252/3 10:00 Larnaca 11:00 Larnaca A319 EU
24.9.2019 9 2 FH 761/2 16:30 Antalya 17:30 Antalya A320 non EU
24.9.2019 9 2 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
24.9.2019 9 2 A3 4338/9 21:30 Rodos 22:15 Rodos A320 EU
24.9.2019 9 2 TU 7258/9 22:05 Monastir 22:55 Monastir A319 non EU
25.9.2019 9 3 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
25.9.2019 9 3 XC 605/6 12:25 Antalya 13:20 Antalya B738/odlet ferry non EU
25.9.2019 9 3 A2 830/831P 15:20 Korfu 16:10 Thessaloniki B463 EU
26.9.2019 9 4 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
26.9.2019 9 4 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
27.9.2019 9 5 AMV 5135/6 7:45 Hurghada 8:45 Hurghada B736 non EU
27.9.2019 9 5 UJ 5006/7 8:00 Hurghada 9:00 Hurghada A320 non EU
27.9.2019 9 5 QS 1615/4 9:40 Rodos 10:30 Rodos B738 EU
27.9.2019 9 5 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
27.9.2019 9 5 UJ 5050/1 19:30 Hurghada 20:30 Hurghada A320 non EU
28.9.2019 9 6 QS 1603/2 9:50 Heraklion 10:50 Heraklion B738 EU
29.9.2019 9 7 QS 1691/0 17:40 Antalya 18:40 Antalya B738 non EU
30.9.2019 9 1 FT 3651/2 7:00 Hurghada 8:00 Hurghada B738 non EU
30.9.2019 9 1 QS 1611/0 17:50 Larnaca 19:00 Larnaca B738 EU
30.9.2019 9 1 FT 3653/4 20:00 El Sheikh 21:00 El Sheikh B738 non EU

Nedávno pridané

shark-aero-om

Priletel k nám slovenský žralok

16. August 2019
airport

Tankoval u nás ruský vrtuľník Ka-32

1. August 2019
BAe 146-300SX-DIZ airport kosice

Na Korfu lieta štvormotorové lietadlo

8. Júl 2019