Linka Odlet Smer Dopravca
6.12. Pondelok FR 5756 09:05 Viedeň  Ryanair
    FR 3417 14:00 Praha Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    W9 5114 16:50 Londýn - Luton  Wizzair
    FR 5617 22:30 Londýn - Stansted Ryanair
7.12. Utorok FR 5327 14:40 Varšava - Modlin  Ryanair 
8.12. Streda W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 3345 17:45 Liverpool Ryanair 
    FR 5325 19:50 Dublin Ryanair
    FR 5617 21:30 Londýn - Stansted Ryanair
9.12. Štvrtok         
10.12. Piatok  FR 3417 13:30 Praha Ryanair
    FR 5756 13:45 Viedeň  Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 5617 17:50 Londýn - Stansted Ryanair
    W9 5114 18:55 Londýn - Luton  Wizzair 
11.12. Sobota FR 5327 14:20 Varšava - Modlin  Ryanair 
12.12. Nedeľa FR 3345 11:15 Liverpool Ryanair
    FR 5325 14:05 Dublin  Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň  Austrian airlines 
13.12. Pondelok FR 5756 09:05 Viedeň  Ryanair
    W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3417 14:00 Praha Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 5617 22:30 Londýn - Stansted Ryanair
14.12. Utorok FR 5327 14:40 Varšava - Modlin  Ryanair 
15.12. Streda W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 3345 17:45 Liverpool Ryanair 
    FR 5325 19:50 Dublin Ryanair
    FR 5617 21:30 Londýn - Stansted Ryanair
16.12. Štvrtok  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
17.12. Piatok  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield Wizzair 
    FR 3417 13:30 Praha Ryanair
    FR 5756 13:45 Viedeň  Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 5617 17:50 Londýn - Stansted Ryanair
18.12. Sobota FR 5327 14:20 Varšava - Modlin  Ryanair 
19.12. Nedeľa  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3345 11:15 Liverpool Ryanair
    FR 5325 14:05 Dublin  Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň  Austrian airlines 
20.12. Pondelok FR 5756 09:05 Viedeň  Ryanair
    W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3417 14:00 Praha Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 5617 22:30 Londýn - Stansted Ryanair
21.12. Utorok FR 5327 14:40 Varšava - Modlin  Ryanair 
22.12. Streda W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 3345 17:45 Liverpool Ryanair 
    FR 5325 19:50 Dublin Ryanair
    FR 5617 21:30 Londýn - Stansted Ryanair
23.12. Štvrtok  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
24.12. Piatok  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3417 13:30 Praha Ryanair
    FR 5756 13:45 Viedeň  Ryanair 
    FR 5327 14:25 Varšava - Modlin  Ryanair
25.12. Sobota        
26.12. Nedeľa  W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3345 12:15 Liverpool Ryanair
    FR 5325 14:05 Dublin  Ryanair 
27.12. Pondelok FR 5756 09:05 Viedeň  Ryanair
    W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3417 14:00 Praha Ryanair 
    OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
    FR 5617 22:30 Londýn - Stansted Ryanair
28.12. Utorok FR 5327 14:40 Varšava - Modlin  Ryanair 
29.12. Streda W9 5114 09:55 Londýn - Luton  Wizzair
    FR 3345 17:45 Liverpool Ryanair 
    FR 5325 19:50 Dublin Ryanair
    FR 5617 21:30 Londýn - Stansted Ryanair
30.12. Štvrtok  OS 742 15:05 Viedeň Austrian airlines
31.12. Piatok  W9 5902 10:10 Doncaster - Sheffield Wizzair 
    FR 3417 13:30 Praha Ryanair
    FR 5756 13:45 Viedeň  Ryanair 
    FR 5617 17:50 Londýn - Stansted  Ryanair
     Linka  Prílet  Smer  Dopravca
6.12. Pondelok FR 5757 08:40 Viedeň  Ryanair 
    FR 3418 13:35 Praha  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    W9 5113 16:15 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 5616 22:05 Londýn - Stansted Ryanair
7.12. Utorok FR 5326 14:15 Varšava - Modlin  Ryanair
8.12. Streda W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 3344 17:20 Liverpool Ryanair 
    FR 5324 19:25 Dublin Ryanair
    FR 5616 21:05 Londýn - Stansted Ryanair
9.12. Štvrtok         
10.12. Piatok  FR 3418 13:05 Praha Ryanair
    FR 5757 13:20 Viedeň Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 5616 17:25 Londýn - Stansted Ryanair
    W9 5113 18:20 Londýn - Luton  Wizzair 
11.12. Sobota FR 5326 13:55 Varšava - Modlin  Ryanair 
12.12. Nedeľa  FR 3344 10:50 Liverpool Ryanair
    FR 5324 13:40 Dublin  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines 
13.12. Pondelok FR 5757 08:40 Viedeň  Ryanair 
    W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3418 13:35 Praha  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 5616 22:05 Londýn - Stansted Ryanair
14.12. Utorok FR 5326 14:15 Varšava - Modlin  Ryanair
15.12. Streda W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 3344 17:20 Liverpool Ryanair 
    FR 5324 19:25 Dublin Ryanair
    FR 5616 21:05 Londýn - Stansted Ryanair
16.12. Štvrtok  W9 5113 09:25 Londýn - Luton  Wizzair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines 
17.12. Piatok  W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield Wizzair 
    FR 3418 13:05 Praha Ryanair
    FR 5757 13:20 Viedeň Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 5616 17:25 Londýn - Stansted Ryanair
18.12. Sobota FR 5326 13:55 Varšava - Modlin  Ryanair 
19.12. Nedeľa  W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3344 10:50 Liverpool Ryanair
    FR 5324 13:40 Dublin  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines 
20.12. Pondelok FR 5757 08:40 Viedeň  Ryanair 
    W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3418 13:35 Praha  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 5616 22:05 Londýn - Stansted Ryanair
21.12. Utorok FR 5326 14:15 Varšava - Modlin  Ryanair
22.12. Streda W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair
    W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 3344 17:20 Liverpool Ryanair 
    FR 5324 19:25 Dublin Ryanair
    FR 5616 21:05 Londýn - Stansted Ryanair
23.12. Štvrtok  W9 5113 09:25 Londýn - Luton  Wizzair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines 
24.12. Piatok  W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3418 13:05 Praha Ryanair
    FR 5757 13:20 Viedeň Ryanair 
    FR 5326 14:00 Varšava - Modlin  Ryanair 
25.12. Sobota        
26.12. Nedeľa  W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    FR 3344 11:50 Liverpool Ryanair
    FR 5324 13:40 Dublin  Ryanair 
27.12. Pondelok FR 5757 08:40 Viedeň  Ryanair 
    W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair 
    W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield  Wizzair 
    FR 3418 13:35 Praha  Ryanair 
    OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines
    FR 5616 22:05 Londýn - Stansted Ryanair
28.12. Utorok FR 5326 14:15 Varšava - Modlin  Ryanair
29.12. Streda W9 5113 09:20 Londýn - Luton  Wizzair
    FR 3344 17:20 Liverpool Ryanair 
    FR 5324 19:25 Dublin Ryanair
    FR 5616 21:05 Londýn - Stansted Ryanair
30.12 Štvrtok  OS 741 14:25 Viedeň Austrian airlines 
31.12. Piatok  W9 5901 09:35 Doncaster - Sheffield Wizzair 
    FR 3418 13:05 Praha Ryanair
    FR 5757 13:20 Viedeň Ryanair 
    FR 5616 17:25 Londýn - Stansted  Ryanair 
Dátum  Mesiac  Deň Číslo linky      Prílet  Odkiaľ Odlet  Kam    Typ lietad./pozn. EU/non EU SCH/non SCH
22.12.2021 12 3 QS 4307 18:25 Dublin 19:15 Ostrava  B738 EU non SCH/SCH

Nedávno pridané

Letisko Košice Veľká Británia

Usmernenie k podmienkam vstupu do Veľkej Británie

6. December 2021
628

Nové podmienky a aktualizácie pre Slovensko, Veľkú Britániu, Českú republiku, Írsko, Poľsko a Rakúsko

6. December 2021
Il-62UR-86528

DVADSIATY SIEDMY DIEL: KLASICKÁ RARITA CLASSIC

3. December 2021