Wizz air letisko Košice

Prvý obnovený let medzi Veľkou Britániou a Slovenskom sa už zajtra, 5.12., opäť pridá do oficiálneho letového poriadku. Na letisku Košice pristanú prví cestujúci z Anglicka už o 9:20. Prinášame vám preto prehľad podmienok, ktoré platia pri cestovaní medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom.  

Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva

Od 26. septembra 2020 platí povinnosť absolvovať 14-dňovú samoizoláciu. V prípade cesty do krajiny na kratšie obdobie, platí povinnosť celý tento čas zotrvať v samoizolácii a dovolený je iba presun z letiska alebo na letisko.

Od 15. decembra 2020 budú mať cestujúci prichádzajúci do Anglicka možnosť testovania na COVID-19 v súkromných laboratóriach a skrátiť si tak dĺžku povinnej samoizolácie. Tieto informácie sú zverejnené aj na oficiálnej stránke britskej vlády: https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus#covid-19-travel-guidance

Cestujúci prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva na Slovensko

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky z krajiny, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín vzniká povinnosť:

  • nastúpiť do domácej izolácie do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

  • absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie.


Pri ceste výhradne z krajiny, ktorá je členom EÚ, z Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska a pri bezpríznakovom priebehu vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa (aj bez negatívneho výsledku RT-PCR). Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Je potrebné ohlásiť sa telefonicky aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Výnimky

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska mimo zoznamu menej rizikových krajín (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

  • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

  • nie je potrebné nahlasovať sa vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzavretú zmluvu.

V prípade, že máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať pdf potvrdením.

 

Recent news

Košice International Airport

2020 at Košice Airport significantly hit by the global pandemic

29. January 2021
Košice international Aiport Great Britain covid

Guidelines on the conditions upon entering Great Britain

15. January 2021
Brexit

What does Brexit mean for UK citizens?

4. January 2021