Bezpečnostná kontrola

Pred vstupom do lietadla sa musí každý cestujúci podrobiť bezpečnostnej kontrole. Pracovníci bezpečnostnej kontroly majú špeciálny výcvik a svojou prácou chránia životy a zdravie pasažierov.

ZÁKON 143 z 2.apríla1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v § 36 stanovuje „Povinnosť“ podrobiť sa detekčnej kontrole

1. V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa osobnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu (§ 34 ods. 2).

2. Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.

Bezpečnostná kontrola pozostáva z dvoch častí:

 • Kontrola zapísanej batožiny.
 • Kontrola príručnej batožiny a samotného pasažiera.

Kontrola zapísanej batožiny:

Začína po zaregistrovaní cestujúceho na stanovisku check-in a odovzdaní zapísanej batožiny, ktorá pôjde do batožinového priestoru lietadla. Po odovzdaní sa zapísaná batožina presúva pásom na kontrolu špeciálnym röntgenovým zariadením, kde pracovník bezpečnostnej kontroly vykoná kontrolu. Batožina nesmie obsahovať zakázané predmety pre zapísanú batožinu!            

Kontrola príručnej batožiny a samotného pasažiera:

Po zaregistrovaní sa na pracovisku check-in cestujúci pri vstupe do odletovej haly absolvuje bezpečnostnú kontrolu a kontrolu príručnej batožiny. Batožina je kontrolovaná pomocou röntgenového zariadenia a cestujúci musí prejsť rámovým detektorom kovov a následne môže byť dodatočne kontrolovaný aj pohmatom. Zachováva sa princíp kontroly osobou rovnakého pohlavia ako je pasažier, nakoľko dochádza k fyzickému dotyku podľa predpisov Leteckého úradu. Cestujúci sa musí na požiadanie vyzuť a obuv bude skontrolovaná rovnako ako príručná batožina. Cestujúci nesmie mať pri sebe ani v príručnej batožine zakázané predmety podľa zoznamu. 

Pozor na prepravu tekutín!

Pozor: Cestujúci s kardiostimulátorom sú povinní upozorniť pracovníkov bezpečnostnej kontroly na túto skutočnosť a neprechádzajú rámovým detektorom kovov.

Bezpečnostná kontrola je povinná pre všetkých cestujúcich. Odmietnutie bezpečnostnej kontroly cestujúcim má za následok vylúčenie cestujúceho z dopravy.

Zoznam zakázaných predmetov zapísanej batožiny

výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla vrátane:

 • munície,
 • výbušných hlavíc,
 • detonátorov a rozbušiek,
 • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
 • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 • dymotvorných nádob a zásobníkov,
 • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

Zoznam zakázaných predmetov príručnej  batožiny

a.) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja, predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja vrátane:

 • všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,
 • hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami.
 • súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,
 • zbraní na stlačený vzduch a CO 2 , ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové, prípadne kovové diabolky či broky (pellet guns, ball bearing guns),
 • signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
 • lukov, kuší a šípov,
 • zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,
 • prakov a katapultov;

b.) omračujúce zariadenia – zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

 • zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
 • omračovačov zvierat a jatočných pištolí,
 • ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;

c.) predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

 • predmetov určených na sekanie, ako sú napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,
 • nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,
 • žiletiek,
 • orezávacích nožov,
 • nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,
 • nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,
 • nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,
 • mečov a šablí,
 • turistické (trekingové) palice,
 • korčule;

d.) pracovné nástroje – nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:

 • sochorov,
 • vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,
 • nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
 • píl vrátane prenosných píl na batérie,
 • spájkovacích lámp,
 • svorkovačiek a klincovačiek;

e.) tupé nástroje – predmety a predmety pre výkon športu, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

 • bejzbalových a softbalových pálok,
 • tenisových rakiet (alebo obdobného športového náčinia),
 • palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,
 • nástrojov bojových umení,
 • kolobežiek, snowboardov, skateboardov, kolieskových korčulí (alebo obdobného športového náčinia);

f.) výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu,
alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

 • munície,
 • výbušných hlavíc,
 • detonátorov a rozbušiek,
 • replík alebo napodobenín výbušných zariadení,
 • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
 • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 • dymotvorných nádob a zásobníkov,
 • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

Preprava tekutín  -  pravidlá.

Nové bezpečnostné pravidlá upravujú množstvo tekutín, ktoré môže mať cestujúci u seba vo chvíli, keď prechádza bezpečnostnou kontrolou. Pravidlá platia pre všetkých cestujúcich, ktorých odletovou destináciou je letisko nachádzajúce sa v štáte EÚ, bez ohľadu na cieľovú destináciu. Pracovníci bezpečnostnej kontroly budú u cestujúceho a v jeho príručnej batožine okrem predmetov už skôr vylúčených z prepravy na palubách lietadiel zisťovať, či neobsahujú tekutiny. Nové pravidlá nadobudli účinnosť v pondelok 6. novembra 2006 a platia do odvolania na všetkých letiskách EÚ.

Počas balenia vašej príručnej batožiny majte na pamäti, že do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín.

Tieto tekutiny s maximálnym objemom do 100 ml musia byť uložené v priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom sáčku o objeme sáčku maximálne 1 liter. Počet priehľadných uzatvárateľných igelitových sáčkov o objeme 1 liter je obmedzený maximálne 1 kusom sáčku na osobu (cestujúceho).

Tekutinami na účel nového nariadenia rozumieme:

 • vodu a ďalšie nápoje, polievky, sirupy,
 • krémy, pleťové mlieka a oleje,
 • parfumy, toaletné vody,
 • spreje,
 • gély vrátane šampónov a prostriedkov na opaľovanie,
 • nádoby pod tlakom vrátane peny na holenie a tužidlá,
 • deodoranty,
 • pasty vrátane zubných pást,
 • zmesi tuhých a tekutých materiálov - ako napr. maslo, bryndza, šaláty, horčica, kečup, nutela, med, pomazánky a pod.

Nezabudnite, že:

 • Prepravovať tekutiny a gély v podanej batožine môžete naďalej, obmedzenie sa vzťahuje len na príručnú batožinu.
 • Prepravovať v príručnej batožine môžete aj dietologické prípravky vrátane detskej výživy v množstve nevyhnutne potrebnom po dobu letu, pričom môžete byť vyzvaný na overenie ich nezávadnosti.
 • Ak cestujete so zdravotnými pomôckami, inzulínovými perami alebo injekciami, je vítané, ak pri bezpečnostnej kontrole predložíte doklad od ošetrujúceho lekára o nutnosti ich používania. Zdravotné potvrdenia a doklady je vhodné mať preložené aj do anglického jazyka pre výkon bezpečnostnej kontroly pri ceste späť.

Nákup na letisku:

Aj naďalej si môžete na letisku zakúpiť tekutiny a gély v obchode nachádzajúcom sa v priestore za kontrolou osobných dokladov, palubných vstupeniek a bezpečnostnou kontrolou (ďalej len „SRA“). Personál predajne vám zakúpenú tekutinu a/alebo gél vloží s pokladničným bločkom do igelitového priehľadného sáčku, ktorý zapečatí.

Pre nákupy v SRA na letisku neplatia množstevné obmedzenia. S ich otvorením však počkajte! Vykonajte ho až za miestom poslednej bezpečnostnej kontroly na poslednom prestupe na letisku EÚ.

Čo a ako si teda môžete brať so sebou?

 • Všetky tekutiny, gély, pasty a predmety podobnej konzistencie, ktoré musia byť v priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom sáčku o objeme sáčku maximálne 1 liter, pričom objem jedného obalu tekutiny alebo gélu môže byť maximálne 100 ml.
 • Veci nevyhnutne potrebné zo zdravotných dôvodov počas letu, ako sú lieky, kojenecká strava alebo dietologické prípravky.
 • Nápoje, parfumy, ostatné tekutiny zakúpené v priestore SRA letiska, zabalené s bločkom v zapečatených igelitových priehľadných sáčkoch.

Všetky ostatné tekutiny alebo gély musia byť vložené do zapísaných batožín!

Nedávno pridané

Nová linka Košice - Zurich

SWISS spojil Košice s Zürichom

12. Apríl 2024
Oslava 100. výročia lietania z Košíc

TLAČOVÁ SPRÁVA: Letisko Košice oslavuje 100 rokov od prvého komerčného letu

11. Apríl 2024
Letná sezóna na letisku Košice

TLAČOVÁ SPRÁVA: Letisko Košice preplo do letného režimu

4. Apríl 2024