letisko

Zástupcovia štátu po včerajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR informovali o tom, že v súvislosti s hrozbou koronavírusu sa bude od piatka (28.02.2020) na medzinárodných letiskách SR vykonávať zdravotná kontrola každého cestujúceho. 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zopakoval, že koronavírus na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol. Vzhľadom na situáciu v okolitých európskych krajinách (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia,) je podľa neho potrebné pripraviť sa na to, že prípady nákazy sa môžu vyskytnúť aj na Slovensku. 

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené aj v spolupráci s ďalšími rezortmi pristúpiť k potrebným opatreniam. 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR v tejto súvislosti nariadil od piatka 28.02.2020 skríning telesnej teploty cestujúcich prilietavajúcich na slovenské letiská. Tieto opatrenia nezavádzajú letiská a teda ani medzinárodné letisko Košice samotné, ale koná tak na základe rozhodnutia kompetentných orgánov, ktorými sú buď hlavný hygienik úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR alebo Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Každý cestujúci prilietavajúci do Košíc bude musieť ešte na palube lietadla vyplniť dotazník, ktorý mu predloží palubný personál. Na základe tohto dotazníka sa bude dať dotknutá osoba po prílete na Slovensko v prípade potreby identifikovať a vyhľadať. Po pristáti na letisku Košice bude cestujúcim meraná telesná teplota poverenými zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

„V prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou na izoláciu na infekčné oddelenia do nemocnice,“ doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Medzinárodné letisko v Košiciach má stanovený postup pri podozrení na zhoršenie sa zdravotného stavu osoby na palube lietadla v Núdzovom pláne letiska Košice. Na základe oznámenia posádky lietadla o zhoršení zdravotného stavu osoby/osôb  na palube lietadla, alebo požiadavky na pristátie lietadla na letisku Košice, by bol spustený vyrozumievací proces, počas ktorého by boli o situácii vyrozumené záchranné, bezpečnostné, prevádzkové zložky letiska Košice a zložky integrovaného záchranného systému a postupovalo by sa podľa núdzového plánu.

Na letisku Košice sa nachádza infekčná miestnosť a taktiež stojisko pre lietadlá pripravené na krízové situácie.

Formulár pre vyhľadávanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: KLIKNITE SEM

Public Health Passenger Locator Form: CLICK HERE

 

Nedávno pridané

covid airport Košice

Zákaz civilných letov predĺžený do 28.05.2020

14. Máj 2020
covid airport kosice

COVID-19: Predĺženie platnosti zákazu civilných letov do 16.04.2020

27. Marec 2020
mimoriadna sprava Košice

Mimoriadne zatvorenie letiska Košice pre civilné lety zo zahraničia

13. Marec 2020