Košice letisko

Česká republika

Pravidlá cestovania do ČR

Od 18.12.2020 je účinné nové opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré upravuje vstup osôb na územie ČR. Cestovať je možné len z nevyhnutných dôvodov (neplatí pre občanov ČR) a vylučuje sa návšteva priateľov či rekreácia  (reštaurácie a ubytovacie zariadenia sú uzavreté, lyžiarske strediská sú sprístupnené len osobám s negatívnym výsledkom PCR testu).

Pravidlá pre vstup do ČR

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu (nie starším ako 72 hodín). 

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskôr do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dní) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch, ako sú cesty do zamestnania či výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), nevyhnutné cesty za rodinou a cesty k lekárovi.

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

  • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch,

  • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín,

  • cesty do alebo z ČR do 24 hodín,

  • tranzit cez územie ČR do 12 hodín.

Výnimky pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín a nie je nutné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu PCR sú obmedzené na výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti a pohreby.

Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

>Aktuálne cestovné odporúčania sú na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska<.

Od 19.12.2020 vstupuje do platnosti nové nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť mobilitu počas Vianoc. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je do 10.1.2021.

Nová vyhláška zavádza povinnosť 10-dňovej karantény pri vstupe do Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska a okrem Austrálie, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Nórska, Južnej Kórei, Uruguaju a Vatikánu.

Povinná karanténa končí najskôr na 5. deň negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo antigénnym testom).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe (s negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín) sa týka:

  • opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí pracujú v rodinách,

  • sezónnych pracovníkov,

  • osôb, ktoré potrebujú neodkladné medicínske ošetrenia a 1 sprevádzajúcej osoby. 

Viac informácií nájdete na webe ministerstva.

 

Nedávno pridané

Podmienky vrátenia sa na Slovensko

Nové podmienky a aktualizácia pre Slovensko, Veľkú Britániu a Českú republiku

16. September 2021
austrian

Rakúsky airbus s retro livery

8. September 2021
M-18 Dromader

DVADSIATY DIEL FOTOPOHĽADY DO HISTÓRIE LETISKA KOŠICE: PRILETELA POĽSKO-MAĎARSKÁ JEDNOHRBÁ ŤAVA

3. September 2021